Poradna pro oddlužení nemovitostí

Specializujeme se na řešení exekucí a dluhů na nemovitostech

Fundovaně Vám zdarma poradíme se všemi záležitostmi spojenými s vlastnictvím nemovitostí

Pomůžeme Vám vyřešit

Rychle vykoupíme a zaplatíme
Váš dům, byt nebo pozemek

Výkup nemovitostí - hlavní výhody pro Vás:

Vykupujeme domy, byty a pozemky na území celé České republiky. Výkupy realizujeme prostřednictvím našeho realitního investičního fondu, který disponuje dostatkem finančních prostředků a funguje pod přímým dohledem České národní banky. Jsme ryze česká a stabilní společnost se sítí 40 poboček na celém území České republiky, která poskytuje realitní a finanční služby již od roku 1997. Nejsme zprostředkovatelé, nečekáme na peníze od dalších investorů, a proto můžeme peníze při výkupu nemovitostí vyplácet velmi rychle. Všechny transakce investičního fondu jsou transparentní, jsou přísně monitorovány Českou národní bankou a naši klienti tak mají jistotu, že jim peníze budou bezpečně, včas a v plné výši vyplaceny.

Potřebujete rychle finanční hotovost?

Jsme schopni vyhovět poptávce a přání klientů, kteří požadují peníze z prodeje nemovitosti ihned a nechtějí čekat na nalezení kupce standardní cestou, kdy se průměrná doba realizace prodeje pohybuje mezi 4 až 6 měsíci. V případě nesprávného nastavení tržní ceny nemovitosti na počátku prodeje se často nepřiměřeně prodlužuje doba prodeje, nadhodnocená cena nemovitosti je navíc navýšena ještě o provizi realitní kanceláře, prodávající časem ztrácí trpělivost a je okolnostmi nucen nemovitost radikálně zlevňovat a tím v konečném důsledku dochází k jeho časovým a finančním ztrátám. Jsou situace, kdy potřebujete peníze do určitého termínu a nemůžete si dovolit zdlouhavě prodávat nemovitost klasickou cestou s nejistým výsledkem. Naše společnost je schopna vyplatit Vám část nebo celou kupní cenu již do 3 dnů od předložení všech potřebných dokumentů. Za vykoupené nemovitosti platíme až 75 % tržní ceny nemovitosti. Navíc nemusíte platit žádnou provizi realitní kanceláři jako při klasickém zprostředkování prodeje nemovitosti. Cenu za výkup stanovujeme vždy na základě individuálního a kvalifikovaného posouzení konkrétní nemovitosti dle stavu zápisu v katastru nemovitostí a reálného stavu nemovitosti.

Potřebujete rychle zastavit exekuce, odvrátit dražbu či zaplatit dluhy?

Nezvládáte splácení pohledávek a prodáváte svou nemovitost?

Předejte řešení svých problémů profesionálům. Naši specialisté na výkupy a oddlužení nemovitostí mají zkušenosti s výkupy nemovitostí, mají dobře zmapované jejich reálné tržní ceny a kvalifikovaně Vám poradí. Naši právníci umějí vyřešit každou situaci. S exekutory vyřídíme vše za Vás! Zajistíme úhradu a zánik všech Vašich pohledávek u exekutorů, státu, bankovních či nebankovních institucí. Zbývající částka bude převedena na Váš bankovní účet. Jednáme rychle a tím šetříme našim klientům peníze na úrocích z prodlení, pokutách a dalších sankcích.

V případě, že chcete vědět přesnou výši ceny, kterou Vám za nemovitost vyplatíme, sjednejte si nezávaznou schůzku prostřednictvím kontaktního formuláře anebo zavolejte na naši zákaznickou linku 606 606 199

Postup při výkupu nemovitosti

Nejdříve se podrobně seznámíme s technickým a právním stavem nemovitosti, abychom mohli stanovit její aktuální tržní cenu a navrhnout cenu za výkup nemovitosti.

Pro urychlení výkupu si připravte následující dokumenty:

Na schůzce upřesníme další detaily realizace výkupu, dodání dalších potřebných dokumentů, termín a způsob úhrady ceny za odkup, termín vystěhování a předání nemovitosti, případně pomoc se zajištěním nového bydlení.

Na základě prohlídky nemovitosti Vám nabídneme cenu za výkup nemovitosti, kterou garantujeme. Naše právní oddělení připraví všechny potřebné dokumenty k realizaci výkupu nemovitosti.

Pokud na nemovitosti váznou dluhy, jednáme na základě Vámi udělené plné moci s exekutory a všemi Vašimi věřiteli a zajišťujeme vyčíslení všech Vašich finančních závazků.

Po podpisu smluvní dokumentace zaplatíme Vaše případné finanční závazky a dohodnutou částku Vám pošleme na bankovní účet. Vykoupíme Vaši nemovitost za nejvyšší možnou cenu. Získáte tak peníze IHNED (ne až za 4 či 6 měsíců), dohodnutou cenu garantujeme smluvně a navíc peníze vyplatíme do 3 dnů od předložení všech požadovaných dokumentů.

Všechny právní, administrativní a jinak odborné záležitosti, za které byste jinak platili realitním a advokátním kancelářím jsou ZDARMA (odhad tržní ceny nemovitosti, sepsání budoucí i kupní smlouvy, návrhu na vklad, jednání s úřady, věřiteli a exekutory, vyhotovení znaleckého posudku pro potřebu finančního úřadu nebo vyplnění daňového přiznání).

Zachráníme nemovitost před exekutory,
zaplatíme dluhy a zastavíme exekuci

Vyplacení exekuce - výhody řešení exekuce s námi:

Co je exekuce

Exekuční příkaz - je rozhodnutí soudního exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce. Nejčastěji se provádí srážkami ze mzdy a jiných příjmů, obstavením bankovního účtu, prodejem movitých a nemovitých věcí či pozastavením řidičského oprávnění.

Exekuční řízení - je řízení, v němž je postihován majetek dlužníka a na základě exekučního titulu je vymáhána pohledávka věřitele.

Exekuce znamená, že

Obraťte se na odborníky, kteří Vám exekuci pomohou vyřešit. Odkládáním a neřešením problému se dostáváte do situace, kdy Vám neustále rostou náklady spojené s exekucí a hrozí Vám i dražba, což znamená úplnou ztrátu Vašeho domova.

Postřehy z praxe

Je-li proti Vám vedeno exekuční řízení a jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, exekutor jako první exekucí postihne Vaši nemovitost a bude se snažit zpeněžit jí v dražbě.

Necháte-li situaci dojít tak daleko, stává se velmi často, že nemovitost je vydražena, ale nedojde k úplnému splacení dluhu a v exekuci je nadále pokračováno (zabavením věcí v domácnosti nebo srážkami ze mzdy). V případě dražby se samotný dluh astronomicky navýší o náklady exekučního řízení (tj. náklady exekutora a náklady právního zastoupení oprávněného v exekučním řízení), o náklady dražebníka na provedení dražby, o další poplatky, penále a úroky z prodlení. Tyto sankce se k Vašemu původnímu dluhu přičítají a jsou častokrát ve finále daleko vyšší, než byl původní dluh.

Tak dochází k situacím, kdy dlužník přijde v dražbě o svůj domov, ale jeho dluhy nejsou splaceny, žijí s ním dále a jsou nadále vymáhány i po prodeji jeho nemovitosti v dražbě.

V případě exekuce nemovitosti může být nemovitost exekutorem vydražena za zlomek její tržní hodnoty. Odhad ceny nemovitosti, kterou určí znalec stanovený exekutorem, bývá většinou na spodní hranici tržní hodnoty nemovitosti. V prvním kole dražby je nemovitost nabízena za 2/3 tohoto odhadu. Pokud se nemovitost nevydraží v prvním kole, je ve druhém kole nabízena pouze za 1/2 odhadu ceny nemovitosti. V případě soukromých dražitelů je nemovitost nabízena už v prvním kole jen za 50% znaleckého odhadu ceny nemovitosti.

Proto řešte exekuci hned a nenechávejte řešení exekuce na poslední chvíli!

Domluvte si nezávaznou konzultaci s naším zkušeným specialistou. Ušetříte si tak mnoho starostí a finančních ztrát!

Postup při vyplacení exekuce

Nejprve se podrobně seznámíme s technickým a právním stavem nemovitosti, abychom mohli stanovit její aktuální tržní cenu a navrhnout konkrétní postup při vyplacení exekuce.

Pro urychlení zaplacení exekuce si připravte následující dokumenty:

Na základě Vámi udělené plné moci okamžitě jednáme s exekutory a všemi Vašimi věřiteli a zajišťujeme vyčíslení všech Vašich finančních závazků.

Na základě informací od Vás a vyčíslení všech Vašich exekucí a dluhů navrhneme konečný způsob řešení, které je u každého klienta individuální.

Po podpisu příslušné smluvní dokumentace zaplatíme všechny Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí.

Pokud nemovitost lze zachránit, zajistíme refinancování Vašeho finančního závazku hypotečním úvěrem v bance nebo dlouhodobým úvěrem z nebankovního sektoru. Můžeme zařídit i zpětný leasing nemovitosti.

Pokud nemáte v úmyslu si nemovitost ponechat, zajistíme její prodej za její skutečnou tržní cenu (ne za její zlomek jako v případě uskutečnění dražby) nebo ji přímo od vás "vykoupíme za férovou cenu.

Férově oddlužíme Vaši nemovitost,
ochráníme ji před věřiteli a exekutory

Oddlužení nemovitosti - hlavní výhody pro Vás:

Pokud máte v současné době dluh, který je po splatnosti, a řešíte výzvy k úhradě, je zde velké nebezpečí, že věřitel předá pohledávku k vymožení exekutorovi. Exekutor je oprávněn strhávat Vám pravidelnou částku ze mzdy, zablokovat Váš bankovní účet, zabavit automobil, obstavit Vaši nemovitost nebo členská práva u družstevního bytu. Váš dluh tak bude výrazně narůstat o poplatky za exekuční řízení a pokuty. Exekutor se bude zcela jistě snažit zpeněžit Vaši nemovitost a hrozí vám velmi akutně ztráta nemovitosti nařízeným prodejem v nedobrovolné dražbě. Pokud je proti Vám vedeno exekuční řízení, znamená to zápis do centrálního registru dlužníků, a to včetně manžela nebo manželky. V registru dlužníků budete vedeni ještě 4 roky po zaplacení exekuce a žádná banka Vám neposkytne úvěr.

Pamatujte, že oddlužení je vždy mnohem lepší řešení než exekuce a dražba nemovitosti.

Oddlužení nemovitosti je jednou z posledních možností, jak splatit své dluhy:

a) refinancováním neboli získáním úvěru u bankovní nebo nebankovní společnosti. Naše společnost pro Vás vyřídí úvěr a zajistí vyplacení a výmaz dluhů a zástavních práv na nemovitosti tak, aby Vám bankovní nebo nebankovní společnost mohla vyplatit úvěr.

b) prodejem svého domu nebo bytu za tržní cenu.

Pokud jste v situaci, kdy se vyhýbáte jakémukoliv kontaktu s věřitelem nebo s exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. V tomto případě je důležité si uvědomit, že si tímto chováním nepomůžete, ale právě naopak přitížíte, neboť Váš dluh nezmizí, ale bude neustále potichu a razantně narůstat. Pokud máte v současné době dluhy, které potřebujete umořit, a vlastníte nemovitost nebo družstevní byt, pomůžeme Vám danou situaci vyřešit.

Poraďte se nezávazně s naším zkušeným specialistou o reálném řešení Vaší finanční situace.

Postup při oddlužení nemovitosti

Nejprve provedeme analýzu Vašich dluhů a stanovíme tržní cenu nemovitosti.

Dle celkové situace navrhneme nejvhodnější postup oddlužení nemovitosti, který je u každého klienta individuální.

Po dohodě s Vámi najdeme řešení buď vyplacením Vašich finančních závazků a vyřízením bankovní nebo nebankovní půjčky nebo prodejem Vaší nemovitosti. Možný je i zpětný leasing nemovitosti.

Na základě plné moci budeme vyjednávat s Vašimi věřiteli, převezmeme splátky úvěrů nebo Vám poskytneme finanční zálohu do doby prodeje Vaší nemovitosti.

V případě hrozící exekuce, jsme schopni vyplatit celý dluh a domluvit se na výkupu nemovitosti. Jednáme rychle, bez vstupních poplatků za posouzení nabídky, navíc zajistíme právní servis zcela zdarma. Ve spolupráci s realitní kanceláří Vám po dohodě zařídíme další bydlení tak, aby vše časově navazovalo.

Jaké jsou náklady na exekuci

S exekučním řízením souvisí vznik vysokých nákladů, které se dělí na náklady exekutora a náklady oprávněného tedy věřitele. Uvedené náklady je povinen uhradit povinný tedy dlužník. Každý dlužník by si měl uvědomit, že včasným uhrazením exekuce výrazně ušetří za zbytečné náklady exekučního řízení.

Náklady exekutora se skládají z

Odměna exekutora vždy činí nejméně 3.000,-Kč a počítá se následovně:

Vedle vlastních nákladů exekuce je dlužníkovi stanovena i povinnost nahradit náklady oprávněného, tj. náklady, které oprávněný účelně vynaložil na vymáhání nároku, který mu byl přiznán exekučním titulem, např. náklady na jeho právní zastoupení.

Proto neodkládejte řešení Vašich dluhů na neurčito. Hrozí Vám ztráta Vaší nemovitosti a veškerého majetku za extrémně nevýhodných podmínek!

Zaplatíme Vaše závazky, zastavíme dražbu nemovitosti

Zastavení dražby - hlavní výhody pro Vás:

Postřehy z praxe

Ze zkušeností našich klientů víme, že nedobrovolná dražba se stává tou nejhorší noční můrou. Nemovitost se totiž draží za 2/3 odhadní ceny a když se v prvním kole neprodá, dražba se opakuje, ale už pouze za polovinu odhadní ceny. V případě soukromých dražitelů je nemovitost nabízena už v prvním kole jen za 50% znaleckého odhadu ceny nemovitosti a ten se obvykle pohybuje v dolním pásmu tržní ceny nemovitosti. Když od výsledku dražby odečteme ještě exekutorské poplatky, penále a náklady dražební společnosti, velmi často se stává, že konečná částka dosažená v dražbě je pouhým zlomkem tržní ceny nemovitosti. Po prodeji nemovitosti v dražbě se výše dlužné částky dlužníka většinou jen částečně sníží a exekutor pokračuje ve vymáhání pohledávky tím, že zvolí jiný způsob provedení exekuce, například srážkami ze mzdy nebo zabavením movitých věcí. Dlužník sice přišel o svůj dům či byt, nezbavil se však dluhů a ty jsou od něho nadále vymáhány. Dluh se stává jeho celoživotním společníkem. Cokoliv ve svém dalším životě vydělá nebo získá, je mu exekučně zabaveno.

Dnešní exekuce končí většinou dražbou nemovitosti, pokud je dlužník jejím vlastníkem. Často si dlužník mylně myslí, že pokud má nemovitost zatíženou bankovní hypotékou, exekutor nemůže nemovitost poslat do dražby. Omyl! V dnešní době se běžně draží nemovitosti s hypotékou, a případná dražba nemovitosti nevyplatí ani samotnou hypotéku natož vymáhaný dluh. Proč k tomu dochází? Po vydražení nemovitosti si účtuje jako první exekutor odměnu za exekuční řízení a až na druhém místě je vyplacena hypoteční banka nebo případně další věřitel. Jak trpká realita pro dlužníky a jejich rodiny, kteří přicházejí o střechu nad hlavou!

Nemovitosti jsou postiženy dražbou, i když vymáhaná částka je nepoměrně nízká k hodnotě nemovitosti. Většina dlužníků je přesvědčena, že drobné dlužné částky nijak neohrožují jejich vlastnictví nemovitosti. Opět omyl! Je naprosto běžné, že pohledávka ve výši 20 tisíc Kč je exekutorem vymáhána prostřednictví dražby rodinného domu, který má hodnotu 2 miliony Kč.

Na základě plné moci budeme vyjednávat s Vašimi věřiteli, převezmeme splátky úvěrů nebo Vám poskytneme finanční zálohu do doby prodeje Vaší nemovitosti.

V případě hrozící exekuce, jsme schopni vyplatit celý dluh a domluvit se na výkupu nemovitosti. Jednáme rychle, bez vstupních poplatků za posouzení nabídky, navíc zajistíme právní servis zcela zdarma. Ve spolupráci s realitní kanceláří Vám po dohodě zařídíme další bydlení tak, aby vše časově navazovalo.

Jaké jsou náklady na exekuci

S exekučním řízením souvisí vznik vysokých nákladů, které se dělí na náklady exekutora a náklady oprávněného tedy věřitele. Uvedené náklady je povinen uhradit povinný tedy dlužník. Každý dlužník by si měl uvědomit, že včasným uhrazením exekuce výrazně ušetří za zbytečné náklady exekučního řízení.

Doporučení

Jestliže je již nařízena dražba nemovitosti, začněte okamžitě jednat!

Dražba nemovitosti je vždy to nejhorší řešení Vašich dluhů, na kterém budete extrémně finančně tratit!

Nabízíme Vám okamžitou finanční pomoc a kompletní právní servis. Poraďte se nezávazně s naším specialistou o reálném a rychlém řešení Vaší situace.

Postup při odvrácení dražby

Nejprve provedeme analýzu Vašich dluhů a stanovíme tržní cenu nemovitosti.

Zastavíme dražbu nemovitosti rychlým uhrazením Vašich dluhů.

Navrhneme nejvhodnější řešení Vaší finanční situace vyřízením bankovní nebo nebankovní půjčky nebo prodejem Vaší nemovitosti. Možný je i zpětný leasing nemovitosti.

Na základě plné moci budeme vyjednávat s Vašimi věřiteli a exekutory.

Jsme schopni vyplatit celý dluh a domluvit se na výkupu nemovitosti. Jednáme rychle, bez vstupních poplatků za posouzení nabídky, navíc zajistíme právní servis zcela zdarma. Ve spolupráci s realitní kanceláří Vám po dohodě zařídíme další bydlení tak, aby vše časově navazovalo.


Operátorka vám bude k dispozici

Chcete se poradit s naším specialistou?

Zavolejte nebo pošlete SMS na zákaznickou linku

Telefon

Nebo vyplňte jednoduchý formulář a my Vám zavoláme:

Načítám
Yandex.Metrica