Linka199 s.r.o. , Ježovská 303/2b, Motol, 150 00 Praha
IČO: 04206801

(dále jen „Linka199“), používá na těchto webových stránkách soubory cookie za účelem zajištění funkčnosti webu (technické cookies), měření návštěvnosti webu a cílení reklamy. Cookies pro měření návštěvnosti webu a cílení reklamy jsou používány jen v případě, že k tomu udělíte výslovný souhlas. Technické cookies jsou použity na základě právních předpisů.

Tyto údaje mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům analytických a reklamních nástrojů.

Naše webové stránky lze používat za sníženého uživatelského komfortu i v režimu, který neumožňuje ukládání souborů cookie.

Souhlas se zpracováním souborů cookie pro účely měření návštěvnosti webu a cílení reklamy

Klepnutím na tlačítko „Ano, souhlasím“ v liště s upozorněním v dolní části webových stránek, znějícím „SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES“ udělujete souhlas skupině Linka199, jmenovitě zastoupené společnostmi:

Linka199 s.r.o. , Ježovská 303/2b, Motol, 150 00 Praha
IČO: 04206801

(dále jen „Linka199“), se zpracováním souborů cookie měření návštěvnosti webu a pro účely cílení reklamy, případně jen pro některé z těchto kategorií specifikované vámi v předvolbě souborů cookies. Souhlas uděluješ na dobu uvedenou v Přehledu použitých cookies níže a můžete jej kdykoliv odvolat příslušným nastavením internetového prohlížeče.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • odvolat kdykoliv svůj souhlas,

  • požadovat informaci o tom, jaké tvoje osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat kopii tvých osobních údajů,

  • požadovat přístup k tvým údajům, opravu či aktualizaci těchto, případně omezení zpracování těchto údajů,

  • požadovat výmazání svých osobních údajů,

  • v případě jakýchkoliv pochybností o zpracovávání vašich údajů se můžete obrátit na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů

Své dotazy či požadavky můžete adresovat na info@linka199.cz

Přehled použitých cookies

Typ cookie

Název cookie

Účel

Expirace cookie

Statistické cookies

Google Analytics

Anonymní měření webové návštěvnosti. Seznam jednotlivých cookies naleznete zde.

2 roky od poslední návštěvy