Zkušenosti

Pár skutečných příběhů skutečných lidí z naší praxe:

Manželé Irena a Jindřich, výkup družstevního bytu Praha 4 Chodov - aneb jak podnikatel neplatil sociální a zdravotní pojištění a byl vyloučen z bytového družstva

výkup družstevního bytu, vyplacení dluhů celkem 1 800 000 Kč:

Manželé Irena a Jindřich jsou ve středním věku a mají dvě děti. Zhruba před 10 lety se jim finančně dařilo a koupili si družstevní byt 3+1 v Praze 4, který zaplatili v hotovosti, protože získali peníze v dědictví. Pan Jindřich začal podnikat a otevřel si malou restauraci. Podnikání se zpočátku slibně rozvíjelo a v restauraci zaměstnával několik lidí. Postupem času však návštěvnost restaurace opadávala a tržby nebyly vždy takové, jaké si představoval. Jindřich se snažil udržet v restauraci v chodu, ale začaly mu chybět peníze na nákup zboží, zaplacení nájmu a dalších plateb spojených s provozem restaurace. Neplatil zdravotní a sociální pojištění za sebe ani za své zaměstnance. Neplatil daně finančnímu úřadu. Vršily se nezaplacené faktury za nákup zboží a energií. Také rodině začaly chybět peníze. Paní Irena měla nízké příjmy, v restauraci se neangažovala, pracovala na částečný úvazek v obchodě a starala se o děti. Manželé neplatili žádné poplatky bytovému družstvu za užívání družstevního bytu a jejich dluhy začaly enormně narůstat. Irena jezdila hromadnou dopravou po Praze načerno a opakovaně byla přistižena revizorem. Jelikož pokutu za černou jízdu nikdy nezaplatila, tak z každé pokuty 800 Kč byla za pár let exekuce ve výši 25 000 Kč. Restaurace nakonec zkrachovala a manželé se dostali do fáze, kdy nebyli schopni zaplatit nikomu vůbec nic. Dlužili i ve škole, kam chodili jejich děti, poplatky za školní výlety. Jindřich si našel zaměstnání, Irena chodila na občasné brigády a jejich příjmy stačily na běžný provoz rodiny. Zhruba 1,5 roku ignorovali obálky s modrými pruhy, které se na ně ze všech stran sypaly. Některé jejich dluhy přešly do fáze exekucí a některé dluhy předaly jejich věřitelé k vymáhání inkasním společnostem, které si u nich doma podávaly dveře. Manželé se naučili nezvedat žádná neznámá telefonní čísla, nechodili na poštu vyzvedávat dopisy, odpojili zvonek od domovních dveří a mysleli si, jak touto taktikou mrtvého brouka na věřitele vyzráli. Bohužel tato taktika je velmi kontraproduktivní, protože v období kdy se takzvaně „nic neděje“, dluhy a exekuce strmě narůstají o sankční úroky a dlužník je nakonec musí stejně zaplatit. Akorát zaplatí 2x víc, než kdyby dluh řešil včas.

Exekutoři samozřejmě zjistili, že manželé vlastní družstevní byt a zaslali předsedovi družstva 3 exekuční příkazy k prodeji družstevního podílu. V tento moment začala být situace vážná, protože se schylovalo k dražbě jejich družstevního bytu.

Vyloučení z bytového družstva

Bytovému družstvu také došla trpělivost s neplatiči. Manželé neplatili dlouhodobě poplatky, s družstvem nekomunikovali a jejich dluh u bytového družstva dosáhl výše 250 tisíc Kč. Na členské schůzi družstva bylo rozhodnuto o jejich vyloučení z bytového družstva a ukončení nájemní smlouvy.

Když Jindřich obdržel rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva, tak se rozklepal. Došlo mu, že pokud něco ihned neudělá, brzy bude jeho rodina na ulici a s vysokými dluhy na krku. Došlo mu, že by teoreticky šlo uhradit dluhy prodejem družstevního bytu. Jenže on ten byt už nemá, protože byl vyloučen z družstva! Došlo mu, že musí kontaktovat někoho zkušeného, kdo mu v této situaci pomůže.

Složitý, ale úspěšný výkup bytu

Obrátil se na nás a podařilo se nám najít řešení, přestože tento výkup družstevního bytu byl komplikovaný a museli jsme absolvovat složitá jednání s družstvem a jejich právníkem. Provedli jsme tržní odhad ceny bytu a s manželi jsme se dohodli na ceně za odkoupení družstevního bytu. S předsednictvem družstva jsme se dohodli na tom, že manželé budou přijati zpět do družstva pod podmínkou, že za ně zaplatíme všechny peníze, které družstvu dluží. Bylo potřeba jednat rychle vzhledem k exekucím na družstevním podílu a plánované dražbě. Byla svolána další členská schůze bytového družstva, které jsme se také zúčastnili a na které bylo rozhodnuto o přijetí odvolání manželů Ireny a Jindřicha proti vyloučení z družstva. Irena a Jindřich se stali opět členy družstva a již nic nebránilo realizovat výkup družstevního bytu. Z kupní ceny jsme vyplatili všechny jejich dlužné částky všem věřitelům ve výši 1 800 000 Kč včetně 12 exekucí, celkem se jednalo o 30 položek. Zbytek kupní ceny byl vyplacen manželům na účet.
Po skončení celé transakce s výkupem družstevního bytu oba manželé shodně konstatovali velkou psychickou úlevu. Vůbec nelitovali, že byt prodali a odstěhovali se do pronájmu. Naopak jim spadl kámen ze srdce a byli rádi, že nyní můžou začít žít znovu s čistým štítem bez dluhů. Uvědomili si však, že v období „mrtvého brouka“, kdy situaci neřešili, zbytečně nechali dluhy narůst moc vysoko. Došlo jim, že kdyby se zajímali o výkup bytu dříve, byly by jejich dluhy o polovinu menší a jejich zisk z prodeje bytu nesrovnatelně větší. Je to bohužel chyba, kterou dělá mnoho dlužníků a na kterou sami doplatí.

Shrnutí: Úspěšně realizovaný výkup družstevního bytu s kompletním oddlužením obou manželů. Bylo provedeno precizní a časově náročné vyčíslení všech jejich dluhů, které byly zaplaceny. Stěžejní pro tento výkup nemovitosti byl fakt, že se nám podařilo přesvědčit družstvo, aby přijalo již vyloučené dlužníky zpět za členy družstva. Bez tohoto kroku by k výkupu družstevního podílu nemohlo dojít, manželé by o byt bez náhrady přišli a neměli by prostředky na zaplacení dluhů. ...

Paní Vlasta, výkup bytu Praha 10 Strašnice - aneb jak důchodkyně vyplatila půjčku další půjčkou a musela prodat byt

výkup bytu, vyplacení dluhů celkem 800 000 Kč:

Paní Vlastě je 63 let, je rozvedená a léta bydlela ve vlastním bytě 3+1 v Praze Strašnicích společně se svou dcerou a jejími dvěma dětmi školního věku. Paní Vlasta je ve starobním důchodu a pobírá průměrný důchod. Chtěla přilepšit své dceři a svým vnoučatům a zaplatit jim dovolenou u moře, nový počítač a velkoplošnou televizi do jejich pokoje, nová kola a další sportovní vybavení. Proto si vzala u nebankovní společnosti půjčku ve výši 180 tisíc Kč, kterou chtěla postupně během 5 let splatit ze svého důchodu. Ze začátku se jí dařilo měsíční splátky úvěru posílat včas, ale postupem času to bylo čím dál tím těžší. Po několika zpožděných měsíčních splátkách nebankovní společnost rozhodla o zesplatnění úvěru a požádala paní Vlastu o okamžité vrácení celé částky včetně úroků a smluvních pokut za nedodržení smlouvy ve výši 430 000 Kč. Během jednoho roku se tedy dluh paní Vlasty vyšplhal z 180 000 Kč na 430 000 Kč.

Častá chyba – splacení půjčky další půjčkou

Paní Vlasta chtěla svoje finanční problémy utajit před dcerou, tak oslovila jinou nebankovní společnost se žádostí o půjčku 430 000 Kč, aby mohla předchozí zesplatněný úvěr zaplatit a měla klid od nepříjemných vymahačů. Podmínky nového úvěru paní Vlastě připadaly na první pohled velmi přijatelné – půjčka na 9 let s měsíční splátkou 4000 Kč a zapsáním zástavního práva do katastru nemovitostí, tak podepsala smlouvu a z vypůjčených peněz zaplatila původní půjčku. Po předchozí neblahé zkušenosti posílala poctivě a včas každý měsíc nebankovní společnosti splátku 4000 Kč i za cenu, že často neměla peníze na zaplacení jiných poplatků. Přestala úplně platit zálohy za služby do společenství vlastníků bytových jednotek a nezaplatila několik měsíčních poplatků za kabelovou televizi. Společnost provozující kabelovou televizi si na vymožení dlužné částky 10 000 Kč najala exekutora, který do katastru nemovitostí nechal zapsat exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Zároveň ji z důchodu nechal exekutor strhávat pravidelné měsíční srážky na zaplacení dluhu tak, že jí z důchodu zůstala každý měsíc pouze nezabavitelná částka 6200 Kč.

Nebankovní společnost, která paní Vlastě před rokem poskytla půjčku na vyplacení první nižší půjčky, velmi brzy zjistila, že na bytě paní Vlasty v katastru nemovitostí vázne exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Nebankovní společnosti totiž mívají v katastru nemovitostí nastavené hlídače, které je upozorní na každý nový zápis. Nebankovní společnost tento exekuční zápis v katastru nemovitostí vyhodnotila jako porušení smlouvy a jako důvod k jejímu okamžitého ukončení s uplatněním všech smluvních pokut. Když paní Vlasta obdržela poštou od této nebankovní společnosti písemnou výpověď smlouvy s vyčíslením celkové dlužné částky včetně všech smluvních sankcí, málem ji ranila mrtvice. Nebankovní společnost po ní požadovala okamžitě zaplatit 1 milion korun!

Za další rok se tedy dluh paní Vlasty u druhé nebankovní společnosti vyšplhal ze 430 000 Kč na 1 mil Kč.

V této fázi již začalo být paní Vlastě jasné, že třetí půjčkou tento dluh neumoří a ze svého důchodu (navíc nyní pokráceného o splátky exekuce za dluhy u UPC) ho nemá šanci nijak splatit. Věřitel na ni nepříjemně naléhal a snažil se ji přinutit, aby mu prodala byt- pod cenou a dlužnou částku zaplatila z kupní ceny, kterou navrhoval ve výši pouhých 40 % z tržní ceny nemovitosti. Věřitel hrozil, že pokud mu paní Vlasta dluh okamžitě nesplatí, přistoupí pomocí exekutora k dražbě nemovitosti, což mohl jednoduše a rychle udělat, jelikož měl od paní Vlasty podepsaný notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

(Obsahem notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní svůj dluh vůči věřiteli a pokud tak neučiní, může věřitel bez dalšího soudního řízení požádat soudního exekutora o exekuci dlužníkova majetku. Na základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti může věřitel přímo požádat exekutora o exekuci na majetek dlužníka a v případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zdlouhavé soudní řízení.)

Paní Vlasta dostala obrovský strach a konečně se svěřila se svými finančními problémy dceři a synovi. Ani jeden z nich neměl k dispozici peníze na uhrazení půjčky, vyplacení exekuce a zaplacení dlužné částky u společenství vlastníků bytových jednotek, který narostl do výše 190 000 Kč. Navíc předseda společenství vlastníků již také začal hrozit právními sankcemi. Proto se paní Vlasta a její rodina rozhodla, že dluhy paní Vlasty budou uhrazeny prodejem bytu. Ale ne zbrklým prodejem bytu za nízký odhad ceny nemovitosti, jak jim navrhovala nebankovní společnost, ale prodejem jinému zájemci za solidní částku.

Nabídky na výkup nemovitosti

Syn paní Vlasty nás na základě referencí kontaktoval se žádostí o schůzku. Po prohlídce bytu jsme se dohodli výkup bytu s kupní cenou ve výši 80% z tržního ocenění nemovitosti. Rodina paní Vlasty byla s nabídnutou částkou spokojena, protože to byla daleko nejvyšší nabídka ze všech 4 zájemců o byt, které rodina kontaktovala. Ostatní společnosti nabízely za výkup bytu částky podstatně nižší než my, jen kolem 50% z tržní ceny bytu.

Poté jsme oslovili všechny věřitele a požádali je o vyčíslení aktuálních dlužných částek paní Vlasty, abychom je mohli co nejdříve vyplatit. Podařilo se nám s nebankovní společností vyjednat nižší dlužnou částku, než původně tato společnost požadovala ve svém prvním vyčíslení po paní Vlastě, když jí ukončila úvěrovou smlouvu. Zprostředkovali jsme mezi nimi podpis Dohody o narovnání, kde konečné vyčíslení dluhu paní Vlasty činilo 600 000 Kč. Tím jsme paní Vlastě dokázali snížit dluh z původního 1 mil Kč na 600 tisíc Kč tím, že věřitel neuplatnil všechny smluvní sankce, které měl uvedené ve smlouvě, kterou paní Vlasta podepsala. O tento rozdíl 400 000 Kč získala paní Vlasta vyplaceno více na kupní ceně bytu.

Po podpisu kupní smlouvy s paní Vlastou jsme vyplatili všechny její dluhy ve výši 800 000 Kč, zajistili ukončení exekuce na důchod a výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí. Paní Vlasta obdržela na účet velmi slušnou sedmicifernou částku za prodej bytu, se kterou byla velmi spokojena. Společně s dcerou a vnoučaty si pronajaly podobný byt v Praze o několik ulic vedle, aby děti mohly chodit do stejné školy jako dříve. Paní Vlasta i její dcera a syn nám velmi děkovali, že jsme jejich rodinu vytáhli z bryndy, zachránili je před chamtivou a bezskrupulózní nebankovní společností, která se je snažila o byt připravit, jednali jejich jménem s nepříjemnými věřiteli a zaplatili jim za výkup bytu fér částku, ze které jim ještě zbyla spousta peněz na účtu i po zaplacení dluhů.

Shrnutí: Úspěšně realizovaný výkup bytu s kompletním oddlužením majitelky bytu. Bylo provedeno detailní vyčíslení všech jejích dluhů, které byly zaplaceny. Za byt jsme nabídli nejvyšší částku ze všech oslovených společností a navíc se nám podařilo s nebankovní společnosti (nejvýznamnějším věřitelem) vyjednat snížení dluhu o několik set tisíc korun. Tuto částku získala majitelka navíc při prodeji bytu. ...

Máte zájem o naše služby?

Volejte 606 606 199
nebo pište

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.