Vykoupíme nemovitosti v exekuci

Zastoupíme Vás při jednání s exekutory

Vyplatíme všechny dluhy a exekuce váznoucí na nemovitosti

Exekuce nemovitosti

Záchrana nemovitosti před exekutory, vyplacení dluhů a zastavení exekuce.

Exekuce nemovitosti

Počet exekucí u nás stále přibývá. Každým rokem nesplácí dluhy stále více lidí. Mnozí za to nemohou, protože nečekaně přijdou o zaměstnání nebo dlouhodobě onemocní a přijdou o zdroj svých příjmů. Někteří však spadnou do dluhové pasti svým neodpovědným hospodařením nebo nevýhodným půjčováním peněz. Lidé často nevědí, co přesně podepisují, nepřečtou si úvěrovou smlouvu i s podmínkami a dodatky, nerozumí složitým finančním pojmům. Z toho vyplývá, že si pak berou nevýhodné půjčky, které nejsou schopni splácet.

Kromě nesplácených půjček patří mezi nejčastější důvody, proč se lidé dostávají do exekuce, také nezaplacené nájemné, plyn a elektřina, výživné na děti po rozvodu, drobné pokuty za parkování nebo městkou hromadnou dopravu, nezaplacené služby u telefonních operátorů a nedoplatky na zdravotním či sociálním pojištění. U OSVČ se často setkáváme s dluhy na daních, které jsou vymáhány Finančním úřadem prostřednictvím exekuce majetku.

Trendem dnešní doby je koupě nemovitostí financovaných hypotečním úvěrem a velká skupina lidí se v současné době dostává do finančních problémů a exekucí kvůli nespláceným hypotékám.

Následuje velmi nepříjemné zjištění, že dlužníci vzhledem ke svým příjmům nemají na splátky. Přestanou platit svoje závazky a následuje exekuce jejich majetku. Pokud je dlužník vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, exekutor jako první vždy postihne exekucí jejich nemovitost a pokusí se ji zpeněžit v dražbě za zlomek její skutečné ceny.

Málo lidí si uvědomuje, že během exekuce kromě dluhu samotného raketově narůstají náklady na exekuční řízení a další sankce a penále, které také budou muset zaplatit.

Doporučujeme vám řešit exekuci hned a vyhnout se tak zbytečným platbám za vysoké sankce a penále, které rychle narůstají v čase.

Domluvte si nezávaznou konzultaci s naším zkušeným specialistou. Ušetříte si tak mnoho starostí a finančních ztrát.

Pomoc při exekuci

Nabízíme vám pomoc při zastavení exekuce váznoucí na vaší nemovitosti:

 • vyplatíme všechny vaše exekuce a dluhy až do výše 85% tržní ceny nemovitosti
 • nenahlížíme do registru dlužníků
 • nepožadujeme potvrzení o příjmu
 • zastoupíme vás při jednání s exekutory a věřiteli
 • pracujeme rychle, vyplácíme exekuce do 3 dnů od předložení všech požadovaných dokumentů
 • zastavíme exekuci
 • zastavíme dražbu vaši nemovitosti
 • ke každému případu přistupujeme individuálně a hledáme pro každého klienta řešení na míru
 • neplatíte žádné poplatky předem
 • nezávaznou konzultaci a kompletní právní servis poskytujeme ZDARMA

Co je exekuce

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce. Nejčastěji se provádí srážkami ze mzdy a jiných příjmů, obstavením bankovního účtu, prodejem movitých a nemovitých věcí či pozastavením řidičského oprávnění.

Exekuční řízení je řízení, v němž je postihován majetek dlužníka a na základě exekučního titulu je vymáhána pohledávka věřitele.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je listina, kterou vydává soudní exekutor k zajištění nemovitosti dlužníka. Smyslem je zpeněžení nemovitosti v dražbě. Poznámka o vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti se zasílá katastru nemovitostí, který ji zaeviduje do listu vlastnictví. O ceně nemovitosti rozhoduje znalec, kterého soudní exekutor ustanoví. Vyvolávací cena v prvním kole držby činí dvě třetiny ceny odhadní.

Nemovitost v exekuci

Exekuce váznoucí na nemovitosti znamená, že můžete snadno přijít o svůj byt, dům nebo pozemek

 1. Nemovitost postižená exekucí se nesmí převést na jiného vlastníka a není možné s ní nijak nakládat; prodej nemovitosti v exekuci je neplatný.
 2. Pokud chcete nemovitost prodat, je nezbytné všechny exekuce nejdříve vyplatit.
 3. Žádná banka vám neposkytne úvěr ani hypotéku.
 4. Kromě dluhu samotného rychle narůstají náklady na exekuční řízení a další sankce a penále, které budete muset zaplatit

Obraťte se na naše odborníky, kteří vám s exekucí nemovitosti poradí. Odkládáním a neřešením problému se dostáváte do situace, kdy vám neustále rostou náklady a penále spojené s exekucí a hrozí vám i dražba, což znamená úplnou ztrátu vašeho domova.

V praxi se často setkáváme s domy a byty v exekuci a umíme tyto situace řešit. Dokonce i družstevní byt v exekuci je častým jevem, se kterým si umíme poradit.

Exekuce v praxi

Je-li proti vám vedeno exekuční řízení a jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, exekutor jako první exekucí postihne vaši nemovitost a bude se snažit zpeněžit jí v dražbě.

Necháte-li situaci dojít tak daleko, stává se velmi často, že nemovitost je vydražena, ale nedojde k úplnému splacení dluhu a v exekuci je nadále pokračováno například zabavením věcí v domácnosti nebo srážkami ze mzdy. V případě dražby se samotný dluh astronomicky navýší o náklady exekučního řízení (tj. náklady exekutora a náklady právního zastoupení oprávněného v exekučním řízení), o náklady dražebníka na provedení dražby, o další poplatky, penále a úroky z prodlení. Tyto sankce se k vašemu původnímu dluhu přičítají a jsou častokrát ve finále daleko vyšší, než byl původní dluh.

Tak dochází k situacím, kdy dlužník přijde v dražbě o svůj domov, ale jeho dluhy nejsou splaceny, žijí s ním dále a jsou nadále vymáhány i po prodeji jeho nemovitosti v dražbě.

V případě exekuce nemovitosti může být nemovitost exekutorem vydražena za zlomek její tržní hodnoty. Odhad ceny nemovitosti, kterou určí znalec stanovený exekutorem, bývá většinou na spodní hranici tržní hodnoty nemovitosti. V prvním kole dražby je nemovitost nabízena za 2/3 tohoto odhadu. Pokud se nemovitost nevydraží v prvním kole, je ve druhém kole nabízena pouze za 1/2 odhadu ceny nemovitosti. V případě soukromých dražitelů je nemovitost nabízena už v prvním kole jen za 50% znaleckého odhadu ceny nemovitosti.

Proto řešte exekuci hned a nenechávejte řešení exekuce na poslední chvíli, kdy už nebudete schopni zabránit velkým ztrátám majetku.

Zastavení exekuce? Musíte to myslet vážně!

Ještě než se dlužník propadne do exekučního řízení, má několik možností, jak se exekuci vyhnout. Je při tom důležité nestrkat před finančními problémy hlavu do písku jako pštros, ale hned je řešit.

První krok je, že si vůbec přiznáte potíže, do kterých jste se dostali. Druhý krok je spočítání všech dluhů, abyste zjistili, zda jste schopni je bez další pomoci sami splatit. Třetí krok musíte učinit s opravdovým odhodláním – zcela vážně se rozhodnete, že začnete své dluhy seriózně řešit. Pokud tyto tři kroky neuděláte, nejspíš se dočkáte exekutora. Odnese vám majetek, zabaví vám hotovost i peníze na vašich účtech, odveze auto a přikáže zaměstnavateli, aby mu posílal vaši mzdu. Jestli vlastníte dům, byt či pozemek, prodá vám je v dražbě.

Co máte dělat dál? Vyzvedávejte poštu a na výzvy věřitelů, soudů a exekutorů odpovídejte. Snažte se s nimi domluvit na splátkovém kalendáři, a pak jej přesně dodržujte. Nikdy se nezpozděte ani o den.

Choďte pravidelně do práce nebo legálně podnikejte jako živnostníci a splácejte dluhy. Mějte stále na mysli, že dluhy vám nikdo nikdy neodpustí, a čím dříve je splatíte, tím lépe pro vás.Pokud již vaše dluhy přerostly mez, kterou jste schopni sami zvládnout splatit, kontaktujte nás a najdeme společné řešení.

Chcete přece jednou žít bez strachu z exekucí, exekutorů a věřitelů a především bez strachu ze ztráty svého domova.

Splátkový kalendář nepomůže

Mnoho dlužníků se mylně domnívá, že pokud pravidelně měsíčně splácí exekutorovi svůj dluh, nemůžu exekutor prodat jejich nemovitost v dražbě. Tato domněnka je nepravdivá. Mnozí z našich klientů se dohodli s exekutorem na splátkovém kalendáři a svůj dluh poctivě spláceli v pravidelných měsíčních splátkách. Po určité době exekutor vydal dražební vyhlášku a prodal jejich nemovitost v dražbě, přestože existovala dohoda o splátkovém kalendáři a dlužník svůj závazek poměrně dlouhou dobu splácel (například 1-2 roky). Tento postup exekutora je v souladu s platnými právními předpisy, protože exekutor může zvolit různé způsoby vymáhání dluhu a může zvolit i několik způsobů vymáhání dluhu najednou. To znamená, že exekutor může s vámi uzavřít dohodu o splátkovém kalendáři, nechat vás dluh nějakou dobu splácet a zároveň může vyhlásit dražbu vaší nemovitosti. Klienti, kteří zažili na vlastní kůži tento postup vymáhání dluhu a přišli o nemovitost, nakonec velmi litovali, že přistoupili na splátkový kalendář a neřešili vyplacení exekuce jiným způsobem. V převážné většině případů jejich splátky pokryly pouze sankce a úroky z dlužné částky a nesnižovaly jistinu dluhu. Takže i po relativně dlouhé době splácení nedošlo u nich ke snížení dluhu samotného a jejich nemovitost byla stejně prodána pod cenou v dražbě.

Splátkovým kalendářem doporučujeme umořovat pouze nízké dlužné částky. Pokud dlužíte vyšší částky a vlastníte nemovitost, splátkový kalendář vás nezachrání před dražbou nemovitosti. Doporučujeme zvolit jiný způsob vyplacení exekuce. Obraťte se na nás, pomůžeme vám situaci vyřešit

Postup při vyplacení exekuce

Nejprve se podrobně seznámíme s technickým a právním stavem nemovitosti, abychom mohli stanovit odhad ceny nemovitosti a navrhnout konkrétní postup při vyplacení exekuce.

Pro urychlení zaplacení exekuce si připravte následující dokumenty:

 1. výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímek katastrální mapy
 2. nabývací titul – kupní smlouva, darovací smlouva, rozsudek o dědictví, kolaudační rozhodnutí
 3. veškerou dostupnou technickou dokumentaci k nemovitosti
 4. znalecký posudek, pokud ho máte
 5. doklady o výši dluhů k úhradě, exekuční příkazy a zástavní smlouvy, jejichž práva váznou na dané nemovitosti

Na základě vámi udělené plné moci okamžitě jednáme s exekutory a všemi vašimi věřiteli a zajišťujeme vyčíslení všech vašich finančních závazků.

Na základě informací od vás a vyčíslení všech vašich exekucí a dluhů navrhneme konečný způsob řešení, které je u každého klienta individuální.

Zaplatíme všechny vaše exekuce a dluhy u exekutorů a dalších věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv a exekučních příkazů z katastru nemovitostí.

Pokud nemovitost lze zachránit, zajistíme refinancování vašeho finančního závazku hypotečním úvěrem v bance nebo dlouhodobým úvěrem z nebankovního sektoru.

Pokud nemáte v úmyslu si nemovitost ponechat, zajistíme její prodej za její skutečnou tržní cenu (ne za její zlomek jako v případě uskutečnění dražby) nebo ji přímo od vás koupíme za nejvyšší možnou cenu.

Centrální evidence exekucí

Veřejný seznam nazvaný Centrální evidence exekucí provozuje a spravuje Exekutorská komora podle Exekučního řádu. Řídí se podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a také vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí. Do centrální evidence se nepíší soudní rozhodnutí a též exekuce vedené orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány a zdravotními pojišťovnami. Soudní exekutoři zapisují do Centrální evidence exekucí údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce, z pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce.

Portál dražeb

Portál dražeb na internetu provozuje Exekutorská komora podle Exekučního řádu. Řídí se podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Portál dražeb je součástí Centrální evidence exekucí. Nahlížení do něj je zdarma. Do Portálu dražeb zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nemovitostí, movitých věcí a podniků. Portál uveřejňuje informace o dražbách vedených jednotlivými exekutory. Jde zejména o to, kterých konkrétních nemovitostí či věcí se dražby týkají, kdy a kde se dražby konají, jaká je výše nejnižšího podání a další podrobnosti.

Jak probíhá exekučního řízení?

Exekuce se rozbíhá v okamžiku, kdy soud uzná návrh věřitele na zahájení exekuce, nařídí exekuci a pověří soudního exekutora. V ten okamžik začíná běžet patnáctidenní lhůta, kdy může dlužník uhradit svůj dluh levněji než později. Odměna exekutora a jeho výdaje během těchto 15 dní jsou sníženy na polovinu.
Exekutor ovšem již v těchto patnácti dnech začíná dohledávat majetek dlužníka. Soud při tom zakázal dlužníkovi nakládat s jeho majetkem.

Zároveň vydá exekutor tak zvaný exekuční příkaz. Je to závazný dokument, který obsahuje důležité skutečnosti:

a) sepisuje majetek, který bude prodávat,

b) určuje, jak provede exekuci,

c) zakazuje dlužníkovi nakládat s veškerým majetkem bez souhlasu či pokynů exekutora,

d) vyjadřuje se k pořadí více exekucí, pokud je jich na jednoho dlužníka vyhlášeno více.

Na majetek, který exekutor zatím nenašel a nevztahuje se na něj tedy exekuční příkaz, platí nadále zákaz nakládání, leda že by ho dlužník použil k dobrovolnému zaplacení dluhu.

Dlužník se může pokusit exekuci odvrátit. Úspěch ovšem bývá mizivý. Lze se odvolat k soudu proti usnesení o nařízení exekuce, navrhnout zastavení exekuce, navrhnout její odklad, případně v krajním případě namítnout, že exekutor je podjatý. Po tom už proběhne samotná exekuce. Zabavuje se majetek, draží se nemovitosti i movité věci, zabavují se peníze na účtech, zabavují se všechny příjmy dlužníka. Nakonec exekutor vymůže jistinu i náklady exekuce a jejich vyplacení věřiteli.

Jak se vymáhají dlužné peníze

Věřitel může vymoci dluh od svého dlužníka několika různými úředními postupy:

a) Výkon rozhodnutí provádí soud sám pomocí vlastního soudního vykonavatele. Výkony se platí podle ceníku soudních poplatků.

b) Exekuci provádí samostatný soudní exekutor. Náklady exekuce se platí podle doložených dokladů.

c) Vlastní exekuce mohou provádět státní orgány, prakticky jsou to především finanční úřady.

Kdo je exekutor

Soudního exekutora jmenuje ministr či ministryně spravedlnosti. Exekutor provádí exekuce výhradně podle pověření soudu. Může při tom také poskytovat právní pomoc. Má právo brát do úschovy peníze, listiny a movité věci. Provádí v souvislosti s exekucemi dražby a další nezbytné úkony, které vedou ke splacení dluhu.

Exekuce (exekuční řízení)

Exekuce se řídí především zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Je to tzv. vykonávací řízení neboli nucený výkon exekučního titulu. Za exekuční titul se v českém právu označuje:

• vykonatelné rozhodnutí soudu,

• vykonatelný rozhodčí nález,

• notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,

• vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy,

• nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (řízení, z nichž vzešel exekuční titul, lze obecně nazývat jako „nalézací řízení“).

Dle § 258 občanského zákoníku lze výkon rozhodnutí (exekuci) ukládajícího zaplacení peněžité částky provést:

• srážkami ze mzdy,

• přikázáním pohledávky,

• správou nemovité věci,

• prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,

• postižením závodu,

• zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem.

Pokud si to strany ujednají, může věřitel svou pohledávku (právo na plnění) zajistit zástavním právem na nemovitosti dlužníka. V takovém případě může soud nařídit výkon rozhodnutí prodejem předmětné zástavy.

Všechny tyto kroky jsou upraveny v § 251 a následující zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“).

Exekuce se zahajuje exekučním návrhem, který oprávněný (ten, kterému bylo přiznáno právo - věřitel) podává v případě, že povinný (ten, který měl plnit – dlužník) nesplnil dobrovolně povinnost vyplývající mu z výše uvedených nalézacích řízeních. Mezi nalézacím a vykonávacím řízením však neexistuje bezprostřední návaznost, neboť exekuce je samostatný druh civilního procesu se specifickými procesními zásadami a instituty, v jehož průběhu navíc vznikají nové hmotněprávní vztahy. Exekuční řízení nelze zahájit bez návrhu oprávněného.

Průběh exekuce

Oprávněný podá návrh na exekuci společně s exekučním titulem exekutorovi, kterého si libovolně zvolil. Ten nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu požádá exekuční soud o vydání pověření a nařízení exekuce. Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky pro vydání pověření (jak je uvedeno v § 43a exekuční řádu), učiní tak soud do 15 dnů od doručení žádosti. Soudní exekutor pak do 15 dnů doručí povinnému sdělení o zahájené exekuci společně s exekučními příkazy, které postihují jeho majetek s tím, že povinný nesmí od této doby žádným způsobem disponovat se svým majetkem (tzn. prodat/darovat všechny své věci, vybrat peníze z účtu apod.). Zároveň ho vyrozumí, jakým způsobem bude postupovat v případě, že dluh v přiměřené době neuhradí. V průběhu exekučního řízení si může vykonavatel exekutorského úřadu dokonce zajistit přístup do bytu, místa podnikání či provozovny povinného a provést zde soupis věcí povinného, a to i bez přítomnosti povinného.

Účastníkem exekučního řízení je kromě oprávněného a povinného také manžel povinného, je-li exekucí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů (dále také „SJM“). Při postihu majetku v SJM musí však exekutor nejprve nahlédnout do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a zjistit, zda v něm není evidovaná smlouva o manželském majetkovém režimu či rozhodnutí soudu o zrušení/ obnovení / zúžení SJM.

Exekuci je pak možné vést několika způsoby. V případě, že dlužník vlastní nějaký nemovitý majetek a vymáhaná povinnost nemá nepoměrně nižší hodnotu než daná nemovitost/i, exekutor může dle §59 odst. 1 písm. c) exekučního řádu příslušnou nemovitost prodat. Nejprve je však na předmětné nemovitosti vyznačena poznámka - plomba, která znemožňuje povinnému s nemovitostí nakládat (například ji prodat nebo darovat).

Nejčastějším způsobem prodeje je pak veřejná dražba.

Jaké jsou náklady na exekuci

S exekučním řízením souvisí vznik vysokých nákladů, které se dělí na náklady exekutora a náklady oprávněného tedy věřitele. Uvedené náklady je povinen uhradit povinný tedy dlužník. Každý dlužník by si měl uvědomit, že včasným uhrazením exekuce výrazně ušetří za zbytečné náklady exekučního řízení.

Náklady exekutora se skládají z 

 • odměny exekutora
 • náhrad hotových výdajů v paušální částce 3.500 Kč; jsou-li však výdaje exekutora vyšší, pak mu náleží náhrada hotových výdajů v plné výši
 • náhrad za ztrátu času; pokud exekutor vykonává svoji činnost v místě, jenž není sídlem jeho úřadu, náleží mu náhrada za promeškaný čas na cestu do daného místa a zpět
 • náhrad za doručení písemností
 • daně z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem DPH

Odměna exekutora vždy činí nejméně 3.000,-Kč a počítá se následovně:

 • 15% do částky 3.000.000 jejího základu
 • 10% z přebývající částky 3.000.000 až do částky 40.000.000 jejího základu
 • 5% z přebývající částky 40.000.000 až do částky 50.000.000 jejího základu
 • 1% z přebývající částky 50.000.000 až do částky 250.000.000 jejího základu

Vedle vlastních nákladů exekuce je dlužníkovi stanovena i povinnost nahradit náklady oprávněného, tj. náklady, které oprávněný účelně vynaložil na vymáhání nároku, který mu byl přiznán exekučním titulem, např. náklady na jeho právní zastoupení.

Proto neodkládejte řešení vašich dluhů na neurčito. Hrozí vám ztráta nemovitosti a veškerého majetku za extrémně nevýhodných podmínek!

Zavolejte nám a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Exekuce a dědictví

Lidé dědí po svých zemřelých příbuzných stále častěji dluhy, o kterých neměli ani tušení. Během dědického řízení zjišťují, že na nemovitostech zemřelého váznou zástavní práva a exekuce a jsou překvapeni, že jejich příbuzný neplatil svoje závazky a půjčoval si peníze u bankovních i nebankovních společností nebo soukromých osob. A co hůře, dluhy po zemřelých mohou nově spolykat vlastní majetek dědice, nikoliv jen hodnotu samotného dědictví. Lidé se domnívají, že za dluhy zemřelého odpovídá dědic jen do výše majetku dědictví. S novým občanským zákoníkem ale za závazky zemřelého odpovídá dědic i svým veškerým dalším majetkem.

Odmítnutí dědictví není vždy nutné

Každý dědic má právo dědictví odmítnout jako celek. V tom případě neodpovídá za dluhy zemřelého příbuzného a odmítnutí dědictví je v praxi využíváno hlavně v případech, kdy dědictví je předluženo. Pokud jsou dluhy zemřelého nižší než cena majetku (například nemovitosti), je pro dědice výhodnější dědictví přijmout a zadluženou nemovitost prodat. Prodej zadlužené nemovitosti není sice jednoduchý, protože potřebujete najít silného investora s penězi v hotovosti, který všechny dlužné částky za zemřelého zaplatí. Obraťte se na nás, poradíme vám, jak na to.

Výkup nemovitostí z dědictví

Pokud dědíte nebo jste již zdědili nemovitost, na které váznou dluhy nebo exekuce vašeho příbuzného, zavolejte nám a najdeme společně řešení. Zadluženou nemovitost od vás koupíme za nejvyšší možnou cenu, všechny dluhy a exekuce zaplatíme a zbytek peněz vám vyplatíme na účet.