Exekuce nemovitosti

Počet exekucí u nás stále přibývá. Každým rokem nesplácí dluhy stále více lidí. Mnozí za to nemohou, protože nečekaně přijdou o zaměstnání nebo dlouhodobě onemocní a přijdou o zdroj svých příjmů. Někteří však spadnou do dluhové pasti svým neodpovědným hospodařením nebo nevýhodným půjčováním peněz. Lidé často nevědí, co přesně podepisují, nepřečtou si úvěrovou smlouvu se všemi podmínkami a dodatky, nerozumí složitým finančním pojmům. Z toho vyplývá, že si pak berou nevýhodné půjčky, které nejsou schopni splácet. Kromě nesplácených půjček patří mezi nejčastější důvody, proč se lidé dostávají do exekuce, také nezaplacené poplatky za plyn a elektřinu, výživné na děti po rozvodu, drobné pokuty za parkování nebo městkou hromadnou dopravu, nezaplacené služby u telefonních operátorů a nedoplatky na zdravotním či sociálním pojištění. U OSVČ se často setkáváme s dluhy na daních, které jsou vymáhány Finančním úřadem prostřednictvím exekuce majetku. Trendem dnešní doby je koupě nemovitostí financovaných hypotečním úvěrem a velká skupina lidí se v současné době dostává do finančních problémů a exekucí kvůli nespláceným hypotékám. U mnoha lidí po určité době dojde k velmi nepříjemnému zjištění, že vzhledem ke svým příjmům nemají na splátky. Přestanou platit svoje závazky a velmi rychle následuje exekuce jejich majetku. Pokud je dlužník vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, exekutor jako první vždy postihne exekucí jeho nemovitost a pokusí se ji zpeněžit v dražbě za zlomek její skutečné ceny. Někteří věřitelé, např. některé banky nebo úvěrové společnosti, posílají dlužníky do insolvence a s insolvenčním správcem se dohodnou na prodeji jejich majetku. Způsobem prodeje nemovitostí v insolvenci bývá dost často také dražba. Málo lidí si uvědomuje, že během exekuce kromě dluhu samotného raketově narůstají náklady na exekuční řízení a další sankce a penále, které také budou muset zaplatit.

Vysoké finanční závazky vztahující se k nemovitosti, které vlastními silami nezvládáte uhradit, doporučujeme řešit hned a vyhnout se tak zbytečným platbám za vysoké sankce a penále, které rychle narůstají v čase.

Pokud máte v současné době dluh, který je po splatnosti, a řešíte výzvy k úhradě, je zde velké nebezpečí, že věřitel předá pohledávku k vymožení exekutorovi. Exekutor je oprávněn strhávat vám pravidelnou částku ze mzdy, zablokovat váš bankovní účet (i účet manžela nebo manželky), zabavit automobil, obstavit vaši nemovitost nebo členská práva u družstevního bytu. Váš dluh tak bude výrazně narůstat o poplatky za exekuční řízení a další sankce a pokuty. Exekutor se bude zcela jistě snažit zpeněžit vaši nemovitost a hrozí vám velmi bezprostředně ztráta nemovitosti nařízeným prodejem v nedobrovolné dražbě.

Pamatujte, že včasný prodej zadlužené nemovitosti je mnohem lepší a finančně výhodnější řešení než dlouhodobě narůstající exekuce a dražba nemovitosti.

Zavolejte nám a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Splátkový kalendář nepomůže

Mnoho dlužníků se mylně domnívá, že pokud pravidelně měsíčně splácí exekutorovi svůj dluh, nemůžu exekutor prodat jejich nemovitost v dražbě. Tato domněnka je naprosto scestná. Mnozí z našich klientů se dohodli s exekutorem na splátkovém kalendáři a svůj dluh poctivě spláceli v pravidelných měsíčních splátkách. Po určité době exekutor vydal dražební vyhlášku a prodal jejich nemovitost v dražbě, přestože existovala dohoda o splátkovém kalendáři a dlužník svůj závazek poměrně dlouhou dobu splácel (například 1-2 roky). Tento postup exekutora je v souladu s platnými právními předpisy, protože exekutor může zvolit několik způsobů vymáhání dluhu najednou. To znamená, že exekutor může s vámi uzavřít ústní dohodu o splátkovém kalendáři, nechat vás dluh nějakou dobu splácet a zároveň může vyhlásit dražbu vaší nemovitosti. Klienti, kteří zažili na vlastní kůži tento postup vymáhání dluhu a přišli o nemovitost, nakonec velmi litovali, že přistoupili na splátkový kalendář a neřešili vyplacení exekuce jiným způsobem. V převážné většině případů jejich splátky pokryly pouze sankce a úroky z dlužné částky a nesnižovaly jistinu dluhu. Takže i po relativně dlouhé době splácení nedošlo u nich ke snížení dluhu samotného a jejich nemovitost byla prodána pod cenou v dražbě. Všechny uhrazené splátky exekutorovi byly zbytečné.

Splátkovým kalendářem doporučujeme umořovat pouze nízké dlužné částky. Pokud dlužíte vyšší částky a vlastníte nemovitost, splátkový kalendář vás nezachrání před dražbou nemovitosti. Doporučujeme zvolit jiný způsob zastavení exekuce. Obraťte se na nás, pomůžeme vám situaci vyřešit

Registry dlužníků Solus, BRKI, NRKI

Je proti vám vedeno exekuční řízení? Nestihli jste včas zaplatit splátku za leasing auta? Máte problém se včasným zaplacením účtů za elektřinu, plyn nebo telefon? Máte přečerpaný kontokorent v bance? Pak je téměř jisté, že figurujete v některém registru dlužníků, a to včetně manžela nebo manželky. V registru dlužníků budete vedeni ještě 4 roky po zaplacení dluhu a žádná banka vám neposkytne úvěr ani hypotéku.

Pokud jdete žádat o hypotéku či spotřebitelský úvěr, počítejte s tím, že si vás poskytovatel půjčky nebo hypotéky nejprve pořádně prověří. Využije k tomu některý z registrů dlužníků, které existují na českém finančním trhu. I když je podobných registrů hned celá řada, relevantní jsou pouze tři. Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a registr zájmového sdružení právnických osob Solus.

Pozitivní registr Samotný fakt, že v některém z těchto registrů figurujete, ještě nemusí znamenat nic špatného. Primárně totiž nejde o „seznamy notorických neplatičů“, ale o komplexní informace o platební morálce a bonitě klientů bank, leasingových a splátkových společností a dalších institucí. Pokud jste v registrech vedeni jako osoba, která své půjčky pravidelně a včas splácí, nebude to pro vás znamenat nic špatného. V takovém případě mluvíme o tzv. pozitivním registru. Takový člověk, který svoje závazky pravidelně splácí, je pro finanční instituce důvěryhodným partnerem a může snadněji získat přístup k dalším úvěrům. Pozitivní registr však také chrání klienta před předlužením. Na základě informací o stávajících půjčkách, které registr obsahuje, může finanční instituce lépe vyhodnotit, zda se žadatel o úvěr již nedostal na hranu svých možností. V takovém případě je pro všechny lepší, když si člověk půjčku nevezme, než aby později neměl finance na její splácení.

Negativní registr Mnohem horší varianta je, když se do registrů dostanete kvůli tomu, že své závazky nesplácíte nebo je splácíte se zpožděním. Pak totiž vaše jméno figuruje v negativním registru, což vám může výrazně zkomplikovat možnost získat další půjčku, hypotéku nebo úvěr. V případě sdružení Solus se navíc do registru nemusíte dostat jen kvůli nesplaceným pohledávkám vůči bankovním institucím, ale také za nezaplacené účty u mobilních operátorů, dalších poskytovatelů telekomunikačních služeb a dodavatelů elektřiny a plynu. K vymazání nelichotivého údaje navíc nedochází ve chvíli, kdy pohledávku po splatnosti uhradíte, ale mnohem později. Data o každém klientovi jsou v registru vedena po celou dobu trvání obchodního vztahu klienta s bankovní či finanční institucí a následně čtyři roky po ukončení kontraktu. Pokud nedošlo k uzavření smlouvy, jsou informace o žádosti o půjčku uchovány v nebankovním registru (NRKI) po dobu šesti měsíců, v bankovním registru (BRKI) po dobu jednoho roku. Sdružení Solus pak uchovává informace o úhradě dluhu po dobu tří let. V případě, že se jedná o služby telekomunikačního operátora, dochází k automatickému vymazání záznamu po jednom roce od data úhrady dlužné částky po splatnosti.

Nežádejte o půjčku u lichváře za každou cenu

Pokud vás některý z poskytovatelů půjček na základě výpisu z registrů dlužníků odmítne, neměli byste se vydat pro půjčku k méně důvěryhodné společnosti, které budete muset podepsat velmi nevýhodnou úvěrovou smlouvu, plnou nastražených vysokých sankcí a pokut. Koledujete si tak o roztočení dluhové spirály, z níž se cesta ven hledá jen velmi obtížně. Viděli jsme již mnoho případů, kdy z původně relativně nízké půjčky v řádů několika statisíců korun po uplynutí jednoho roku lichvářská společnost vymáhala částky kolem 1,5 mil Kč. Jedna klientka například podepsala půjčku 200 tisíc Kč a za třičtvrtě roku nesolidní úvěrová společnost po ní požadovala vrátit 1,5 mil a poslala její dům do dražby, o který následně klientka přišla.

Dluhová spirála

Pokud jste již v situaci, kdy se vyhýbáte jakémukoliv kontaktu s věřitelem nebo s exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. V tomto případě je důležité si uvědomit, že si tímto chováním nepomůžete, ale právě naopak přitížíte, neboť váš dluh zázračně nezmizí, ale bude neustále potichu a rychle narůstat o úroky a penále. Úplně nejhorší řešení je sjednávat si nové a nové půjčky za účelem zaplacení starších dluhů. Pokud jste se dostali do této fáze, již jste roztočili dluhovou spirálu a vaše dluhy budou razantně narůstat. Pokud nezačnete situaci okamžitě řešit, velmi pravděpodobně se dostanete do fáze, kdy nezvládnete již vytloukat klín klínem, věřitelé se sesypou na vaši nemovitost ze všech stran a zbytečně přijdete o nemovitost za velmi nevýhodných podmínek v dražbě.

Pokud máte v současné době dluhy, které potřebujete umořit, a vlastníte nemovitost nebo družstevní byt, pomůžeme vám danou situaci vyřešit.

Poraďte se s námi o reálném řešení vaší finanční situace.

Exekuce a dědictví

Lidé dědí po svých zemřelých příbuzných stále častěji dluhy, o kterých neměli ani tušení. Během dědického řízení zjišťují, že na nemovitostech zemřelého váznou zástavní práva a exekuce a jsou překvapeni, že jejich příbuzný neplatil svoje závazky a půjčoval si peníze u bankovních i nebankovních společností nebo soukromých osob. A co hůře, dluhy po zemřelých mohou nově spolykat vlastní majetek dědice, nikoliv jen hodnotu samotného dědictví. Lidé se domnívají, že za dluhy zemřelého odpovídá dědic jen do výše majetku dědictví. S novým občanským zákoníkem ale za závazky zemřelého odpovídá dědic i svým veškerým majetkem.

Odmítnutí dědictví není vždy nutné

Každý dědic má právo dědictví odmítnout jako celek. V tom případě neodpovídá za dluhy zemřelého příbuzného a odmítnutí dědictví je v praxi využíváno hlavně v případech, kdy dědictví je předluženo. Pokud jsou dluhy zemřelého nižší než cena majetku (například nemovitosti), je pro dědice výhodnější dědictví přijmout a zadluženou nemovitost prodat. Prodej zadlužené nemovitosti není úplně jednoduchý, protože potřebujete najít silného investora s penězi v hotovosti, který všechny dlužné částky za zemřelého zaplatí. Obraťte se na nás, poradíme vám, jak na to.

Dědic v exekuci

Setkáváme se i s opačným příkladem, kdy zděděná nemovitost je bez dluhů, avšak dědic má exekuce. V tomto případě dojde vždy k tomu, že po nabytí právní moci usnesení o dědictví a zapsání nového majitele do katastru nemovitostí dojde k zatížení nemovitosti exekučními příkazy. I tato situace je řešitelná, pokud je splněna základní podmínka, že hodnota nemovitosti je vyšší než výše dluhů

Výkup nemovitostí z dědictví

Pokud dědíte nebo jste již zdědili nemovitost, na které váznou exekuce vaše nebo vašeho příbuzného, zavolejte nám a poraďte se s námi. Zadluženou nemovitost z dědictví od vás koupíme za nejvyšší možnou cenu, všechny dluhy a exekuce zaplatíme a zbytek peněz vám vyplatíme na účet. Není vždy nutné se bez pečlivého uvážení dědictví zříkat.

Postup při vyplacení exekuce na nemovitosti

Nabízíme vám pomoc při zastavení exekuce váznoucí na vaší nemovitosti:

Co je exekuce

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce. Nejčastěji se provádí srážkami ze mzdy a jiných příjmů, obstavením bankovního účtu, prodejem movitých a nemovitých věcí či pozastavením řidičského oprávnění.

Exekuční řízení je řízení, v němž je postihován majetek dlužníka a na základě exekučního titulu je vymáhána pohledávka věřitele. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je listina, kterou vydává soudní exekutor k zajištění nemovitosti dlužníka. Smyslem je zpeněžení nemovitosti v dražbě. Poznámka o vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti se zasílá katastru nemovitostí, který ji zaeviduje do listu vlastnictví. O ceně nemovitosti rozhoduje znalec, kterého soudní exekutor ustanoví. Vyvolávací cena v prvním kole exekutorské dražby činí dvě třetiny ceny odhadní.

Nemovitost v exekuci

Exekuce váznoucí na nemovitosti znamená, že můžete snadno přijít o svůj byt, dům nebo pozemek

  1. Nemovitost postižená exekucí se nesmí převést na jiného vlastníka a není možné s ní nijak nakládat; prodej nemovitosti v exekuci je neplatný. Na tuto nemovitost se vztahuje tzv. generální ihhibitorium. Generální inhibitorium nastává ze zákona v okamžiku doručení usnesení o nařízení exekuce dlužníkovi, který poté nesmí se svým majetkem, včetně majetku spadajícího do společného jmění manželů, jakkoli nakládat. Právní úkon, kterým by dlužník tento zákaz porušil, je neplatný.

  2. Pokud chcete takovou nemovitost prodat, je nezbytné všechny exekuce nejdříve vyplatit.

  3. Žádná banka vám neposkytne úvěr ani hypotéku, protože jste zapsáni v registrech dlužníků.

  4. Kromě dluhu samotného rychle narůstají náklady na exekuční řízení a další sankce a penále, které budete muset zaplatit.

Obraťte se na nás, s exekucí nemovitosti vám poradíme. Odkládáním a neřešením problému se dostáváte do situace, kdy vám neustále rostou náklady a penále spojené s exekucí a hrozí vám i dražba nemovitosti.

V praxi se často setkáváme s domy a byty v exekuci a umíme tyto situace řešit. Dokonce i družstevní byt v exekuci je častým jevem, se kterým si umíme poradit.

Exekuce v praxi

Je-li proti vám vedeno exekuční řízení a jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, exekutor jako první exekucí postihne vaši nemovitost a bude se snažit zpeněžit jí v dražbě.

Necháte-li situaci dojít tak daleko, stává se velmi často, že nemovitost je vydražena, ale nedojde k úplnému splacení dluhu a v exekuci je nadále pokračováno i po dražbě například zabavením věcí v domácnosti nebo srážkami ze mzdy. V případě dražby se samotný dluh astronomicky navýší o náklady exekučního řízení (tj. náklady exekutora a náklady právního zastoupení oprávněného v exekučním řízení), o náklady dražebníka na provedení dražby, o další poplatky, penále a úroky z prodlení. Tyto sankce se k vašemu původnímu dluhu přičítají a jsou častokrát ve finále daleko vyšší, než byl původní dluh.

Tak dochází k situacím, kdy dlužník přijde v dražbě o svůj domov, ale jeho dluhy nejsou splaceny, žijí s ním dále a jsou nadále vymáhány exekutorem i po prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Proto je dražba nemovitosti to nejhorší řešení, které může dlužníka potkat.

V případě exekuce nemovitosti může být nemovitost exekutorem vydražena za zlomek její tržní hodnoty. Odhad ceny nemovitosti, kterou určí znalec stanovený exekutorem, bývá většinou na spodní hranici tržní hodnoty nemovitosti. V prvním kole dražby je nemovitost exekutorem nabízena za 2/3 tohoto odhadu. Pokud se nemovitost nevydraží v prvním kole, je ve druhém kole nabízena pouze za 1/2 odhadu ceny nemovitosti. V případě soukromých dražitelů je nemovitost nabízena už v prvním kole jen za 50% znaleckého odhadu ceny nemovitosti.

Proto řešte exekuci hned a nenechávejte řešení exekuce na poslední chvíli, kdy už nebudete schopni zabránit velkým ztrátám na vašem majetku.

Postup při vyplacení exekuce na nemovitosti

Nejprve se podrobně seznámíme s technickým a právním stavem nemovitosti, abychom mohli stanovit odhad ceny nemovitosti a navrhnout konkrétní postup při vyplacení exekuce.

Pro urychlení zaplacení exekuce si připravte následující dokumenty:

  1. výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímek katastrální mapy
  2. nabývací titul – kupní smlouva, darovací smlouva, rozsudek o dědictví, kolaudační rozhodnutí
  3. veškerou dostupnou technickou dokumentaci k nemovitosti
  4. znalecký posudek, pokud ho máte
  5. doklady o výši dluhů k úhradě, exekuční příkazy a zástavní smlouvy, jejichž práva váznou na dané nemovitosti

Na základě vámi udělené plné moci okamžitě jednáme s exekutory a dalšími věřiteli a zajišťujeme aktuální vyčíslení všech vašich finančních závazků.

Na základě informací od vás a vyčíslení všech vašich exekucí a dluhů navrhneme konečný způsob řešení.

Zaplatíme všechny vaše exekuce a dluhy u exekutorů a dalších věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv a exekučních příkazů z katastru nemovitostí.

Centrální evidence exekucí

Veřejný seznam nazvaný Centrální evidence exekucí provozuje a spravuje Exekutorská komora podle Exekučního řádu. Řídí se podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a také vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí. Do centrální evidence se nepíší soudní rozhodnutí a též exekuce vedené orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány a zdravotními pojišťovnami. Soudní exekutoři zapisují do Centrální evidence exekucí údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce, z pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce.

Výpis z Centrální evidence exekucí lze pořídit na Czech Pointu za poplatek 50 Kč nebo elektronicky na webu www.ceecr.cz.

Portál dražeb

Portál dražeb na internetu provozuje Exekutorská komora podle Exekučního řádu. Řídí se podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Portál dražeb je součástí Centrální evidence exekucí. Nahlížení do něj je zdarma. Do Portálu dražeb zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nemovitostí, movitých věcí a podniků. Portál uveřejňuje informace o dražbách vedených jednotlivými exekutory. Jde zejména o to, kterých konkrétních nemovitostí či věcí se dražby týkají, kdy a kde se dražby konají, jaká je výše nejnižšího podání a další podrobnosti.

Jak probíhá exekučního řízení?

Exekuce se rozbíhá v okamžiku, kdy soud uzná návrh věřitele na zahájení exekuce, nařídí exekuci a pověří soudního exekutora. V ten okamžik začíná běžet patnáctidenní lhůta, kdy může dlužník uhradit svůj dluh levněji než později. Odměna exekutora a jeho výdaje během těchto 15 dní jsou sníženy na polovinu.
Exekutor ovšem již v těchto patnácti dnech začíná dohledávat majetek dlužníka. Soud při tom zakázal dlužníkovi nakládat s jeho majetkem.

Zároveň vydá exekutor takzvaný exekuční příkaz. Je to závazný dokument, který obsahuje důležité skutečnosti:

a) sepisuje majetek, který bude prodávat,

b) určuje, jak provede exekuci,

c) zakazuje dlužníkovi nakládat s veškerým majetkem bez souhlasu či pokynů exekutora,

d) vyjadřuje se k pořadí více exekucí, pokud je jich na jednoho dlužníka vyhlášeno více.

Na majetek, který exekutor zatím nenašel a nevztahuje se na něj tedy exekuční příkaz, platí nadále zákaz nakládání, leda že by ho dlužník použil k dobrovolnému zaplacení dluhu.

Dlužník se může pokusit exekuci odvrátit. Úspěch ovšem bývá mizivý. Lze se odvolat k soudu proti usnesení o nařízení exekuce, navrhnout zastavení exekuce, navrhnout její odklad, případně v krajním případě namítnout, že exekutor je podjatý. Po tom už proběhne samotná exekuce. Zabavuje se majetek, draží se nemovitosti i movité věci, zabavují se peníze na účtech, zabavují se všechny příjmy dlužníka. Nakonec exekutor vymůže jistinu i náklady exekuce a jejich vyplacení věřiteli.

Jak se vymáhají dlužné peníze

Věřitel může vymoci dluh od svého dlužníka několika různými úředními postupy:

a) Výkon rozhodnutí provádí soud sám pomocí vlastního soudního vykonavatele. Výkony se platí podle ceníku soudních poplatků.

b) Exekuci provádí samostatný soudní exekutor. Náklady exekuce se platí podle doložených dokladů.

c) Vlastní exekuce mohou provádět státní orgány, prakticky jsou to především finanční úřady.

Kdo je exekutor

Soudního exekutora jmenuje ministr či ministryně spravedlnosti. Exekutor provádí exekuce výhradně podle pověření soudu. Může při tom také poskytovat právní pomoc. Má právo brát do úschovy peníze, listiny a movité věci. Provádí v souvislosti s exekucemi dražby a další nezbytné úkony, které vedou ke splacení dluhu.

DLUŽNICKÉ PRÁVO

Závazek

V širším smyslu je závazek definován jako jeden z významných druhů občanskoprávních poměrů. § 1721 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) k tomu říká: „Ze závazků má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit“ Dále pak § 1723 OZ uvádí: „Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá“. Závazek může být povahy peněžité (tj. povinnost dlužníka zaplatit věřiteli dlužnou částku) nebo nepeněžité (např. závazek vyklidit nemovitost, vykonat určité práce). V případě, že dlužník ve lhůtě splatnosti závazku neuspokojí právo věřitele (tj. např. nezaplatí peněžitý dluh), může se věřitel domáhat svých nároků i soudní cestou. Věřitel si však musí dát pozor na promlčecí lhůty, které jsou upraveny v § 609 a následující OZ. Promlčení je právní následek toho, že marně uplynula lhůta na uplatnění subjektivního práva věřitele vymáhat svůj nárok na dlužníkovi, a to zpravidla před soudy. V konečném důsledku to tedy znamená, že po uplynutí promlčecí lhůty může dlužník odmítnout věřiteli splnit svůj dluh a pokud by věřitel podal žalobu k soudu a dlužník by namítl promlčení, soud by žalobu zamítl. V občanském právu podléhají promlčení veškerá majetková práva s výjimkou těch práv, které stanoví zákon (např. právo na výživné). Promlčecí lhůta (pro podání žaloby) činí 3 roky. Strany si však mohou ujednat i jinou délku promlčecí lhůty - nejméně však 1 rok a nejvíce 15 let. Promlčecí lhůta u práva vymahatelného u orgánů veřejné moci (tj. u soudu) začne běžet od chvíle, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé – zpravidla od splatnosti pohledávky. Pokud soud věřiteli v řízení právo přizná, tj. shledá nárok věřitele oprávněným, dlužníkovi přikáže dluh splnit a to buď: rozsudkem, platebním rozkazem či směnečným platebním rozkazem. Platební rozkaz vydá soud v případě, že věřitel uplatňuje právo na peněžité plnění a toto právo jednoznačně vyplývá ze skutečností uvedených věřitelem. Pokud dlužník podá proti platebnímu rozkazu odpor, soud platební rozkaz zruší, nařídí jednání a v konečné fázi pak vydá rozsudek. Rozsudkem dále soud rozhoduje v případech, kdy skutečnosti uvedené v návrhu na vydání platebního rozkazu nejsou dostatečné a je potřeba dalšího dokazování a dále pak v případech, kdy se nejedná o peněžité plnění. Směnečný platební rozkaz je pak speciální typ soudního rozhodnutí, který soud vydá v případě, že tak navrhl věřitel a zároveň k tomu předložil originál směnky. Opravným prostředkem proti rozsudku je odvolání, opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je odpor a opravným prostředkem proti směnečnému platebnímu rozkazu jsou námitky. Lhůta pro podání opravného prostředku činí ve všech třech případech 15 dnů. Nepodá-li dlužník opravný prostředek, rozhodnutí nabývá právní moci. Rozdílem mezi těmito typy soudních rozhodnutí je lhůta k plnění. Zatímco u platebního rozkazu a směnečného platebního rozkazu je dlužník povinen plnit do 15 dnů od ode dne doručení rozhodnutí, u rozsudku pak do 3 dnů od právní moci rozsudku. Pokud dlužník ve stanovené lhůtě k plnění dobrovolně nesplní stanovenou povinnost, stává se rozhodnutí soudu vykonatelné a věřitel má možnost podat návrh na soudní výkon rozhodnutí, anebo návrh na zahájení exekuce. V obou případech musí věřitel - oprávněný k návrhu připojit i vykonatelný titul (tj. rozhodnutí soudu, které je veřejnou listinou). Je důležité vědět, že z judikatury vyplývá, že při výkonu rozhodnutí soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost vykonávaného rozhodnutí nebo jiného titulu, obsahem tohoto rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, je soud vázán a je povinen z něj vycházet (judikát NS č. R 4/2000, sp.zn. 21 Cdo 2020/98). Pozor ale, že návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí může věřitel podat až ve chvíli, kdy exekuční titul / titul pro výkon rozhodnutí je pravomocný a vykonatelný (na rozhodnutí soudu je nutno nechat si vyznačit doložku právní moci a vykonatelnosti). U soudního výkonu rozhodnutí provádí vymáhání samotný soud. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma způsoby je však v tom, že u soudního vymáhání označuje postižitelný majetek povinného sám oprávněný, zatímco u exekuce majetek aktivně dohledává exekutorský úřad (pověřený exekutor), který má k tomu širší zjišťovací prostředky než sám věřitel. Věřitelům lze tedy obecně doporučit, aby své pohledávky přiznané pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím vymáhaly prostřednictvím osoby soudního exekutora, jehož si mohou libovolně zvolit. Promlčecí lhůta k exekučnímu uplatnění pohledávky činí 10 let ode dne, kdy mělo být podle vykonatelného titulu plněno.

Dle § 258 OZ lze výkon rozhodnutí (exekuci) ukládajícího zaplacení peněžité částky provést: • srážkami ze mzdy, • přikázáním pohledávky, • správou nemovité věci, • prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, • postižením závodu • zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem.

Pokud si to strany ujednají, může věřitel svou pohledávku (právo na plnění) zajistit zástavním právem na nemovitosti dlužníka. V takovém případě může soud nařídit výkon rozhodnutí prodejem předmětné zástavy.

Všechny tyto kroky jsou upraveny v § 251 a následující zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“).

Exekuce (exekuční řízení)

Exekuce se řídí především zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Je to tzv. vykonávací řízení neboli nucený výkon exekučního titulu. Za exekuční titul se v českém právu označuje:

• vykonatelné rozhodnutí soudu, • vykonatelný rozhodčí nález, • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, • vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, • nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (řízení, z nichž vzešel exekuční titul, lze obecně nazývat jako „nalézací řízení“).

Exekuce se zahajuje exekučním návrhem, který oprávněný (ten, kterému bylo přiznáno právo - věřitel) podává v případě, že povinný (ten, který měl plnit – dlužník) nesplnil dobrovolně povinnost vyplývající mu z výše uvedených nalézacích řízeních. Mezi nalézacím a vykonávacím řízením však neexistuje bezprostřední návaznost, neboť exekuce je samostatný druh civilního procesu se specifickými procesními zásadami a instituty, v jehož průběhu navíc vznikají nové hmotněprávní vztahy. Exekuční řízení nelze zahájit bez návrhu oprávněného.

Průběh exekuce

Oprávněný podá návrh na exekuci společně s exekučním titulem exekutorovi, kterého si libovolně zvolil. Ten nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu požádá exekuční soud o vydání pověření a nařízení exekuce. Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky pro vydání pověření (jak je uvedeno v § 43a exekuční řádu), učiní tak soud do 15 dnů od doručení žádosti. Soudní exekutor pak do 15 dnů doručí povinnému sdělení o zahájené exekuci společně s exekučními příkazy, které postihují jeho majetek s tím, že povinný nesmí od této doby žádným způsobem disponovat se svým majetkem (tzn. prodat/darovat všechny své věci, vybrat peníze z účtu apod.). Zároveň ho vyrozumí, jakým způsobem bude postupovat v případě, že dluh v přiměřené době neuhradí. V průběhu exekučního řízení si může vykonavatel exekutorského úřadu dokonce zajistit přístup do bytu, místa podnikání či provozovny povinného a provést zde soupis věcí povinného, a to i bez přítomnosti povinného.

Účastníkem exekučního řízení je kromě oprávněného a povinného také manžel povinného, je-li exekucí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů (dále také „SJM“). Při postihu majetku v SJM musí však exekutor nejprve nahlédnout do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a zjistit, zda v něm není evidovaná smlouva o manželském majetkovém režimu či rozhodnutí soudu o zrušení/ obnovení / zúžení SJM.

Exekuci je pak možné vést několika způsoby. V případě, že dlužník vlastní nějaký nemovitý majetek a vymáhaná povinnost nemá nepoměrně nižší hodnotu než daná nemovitost/i, exekutor může dle §59 odst. 1 písm. c) exekučního řádu příslušnou nemovitost prodat. Nejprve je však na předmětné nemovitosti vyznačena poznámka - plomba, která znemožňuje povinnému s nemovitostí nakládat.

Nejčastějším způsobem prodeje je pak veřejná dražba.

Jaké jsou náklady na exekuci

S exekučním řízením souvisí vznik vysokých nákladů, které se dělí na náklady exekutora a náklady oprávněného tedy věřitele. Uvedené náklady je povinen uhradit povinný tedy dlužník. Každý dlužník by si měl uvědomit, že včasným uhrazením exekuce výrazně ušetří za zbytečné náklady exekučního řízení.

Náklady exekutora se skládají z

Odměna exekutora vždy činí nejméně 3.000,-Kč a počítá se následovně:

Vedle vlastních nákladů exekuce je dlužníkovi stanovena i povinnost nahradit náklady oprávněného, tj. náklady, které oprávněný účelně vynaložil na vymáhání nároku, který mu byl přiznán exekučním titulem, např. náklady na jeho právní zastoupení.

Proto neodkládejte řešení vašich dluhů na neurčito. Hrozí vám ztráta nemovitosti a veškerého majetku za extrémně nevýhodných podmínek!

Máte zájem o naše služby?

Volejte 606 606 199
nebo pište

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.