Vykoupíme zadluženou nemovitost

Zaplatíme všechny zástavní práva a exekuce

Zachráníme nemovitost před exekutory a věřiteli

Výkup zadlužených nemovitostí

Výkup nemovitostí, vyplacení dluhů na nemovitostech, zachrána před exekutory a dražbou.

Pokud máte v současné době dluh, který je po splatnosti, a řešíte výzvy k úhradě, je zde velké nebezpečí, že věřitel předá pohledávku k vymožení exekutorovi. Exekutor je oprávněn strhávat vám pravidelnou částku ze mzdy, zablokovat váš bankovní účet, zabavit automobil, obstavit vaši nemovitost nebo členská práva u družstevního bytu. Váš dluh tak bude výrazně narůstat o poplatky za exekuční řízení a další sankce a pokuty. Exekutor se bude zcela jistě snažit zpeněžit vaši nemovitost a hrozí vám velmi bezprostředně ztráta nemovitosti nařízeným prodejem v nedobrovolné dražbě.

Pamatujte, že oddlužení je VŽDY mnohem lepší a finančně výhodnější řešení než exekuce a dražba nemovitosti.

Zavolejte nám a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Splátkový kalendář nepomůže

Mnoho dlužníků se mylně domnívá, že pokud pravidelně měsíčně splácí exekutorovi svůj dluh, nemůžu exekutor prodat jejich nemovitost v dražbě. Tato domněnka se nezakládá na pravdě. Mnozí z našich klientů se dohodli s exekutorem na splátkovém kalendáři a svůj dluh poctivě spláceli v pravidelných měsíčních splátkách. Po určité době exekutor vydal dražební vyhlášku a prodal jejich nemovitost v dražbě, přestože existovala dohoda o splátkovém kalendáři a dlužník svůj závazek poměrně dlouhou dobu splácel (například 1-2 roky). Tento postup exekutora je v souladu s platnými právními předpisy, protože exekutor může zvolit několik způsobů vymáhání dluhu najednou. To znamená, že exekutor může s vámi uzavřít dohodu o splátkovém kalendáři, nechat vás dluh nějakou dobu splácet a zároveň může vyhlásit dražbu vaší nemovitosti. Klienti, kteří zažili na vlastní kůži tento postup vymáhání dluhu a přišli o nemovitost, nakonec velmi litovali, že přistoupili na splátkový kalendář a neřešili vyplacení exekuce jiným způsobem. V převážné většině případů jejich splátky pokryly pouze sankce a úroky z dlužné částky a nesnižovaly jistinu dluhu. Takže i po relativně dlouhé době splácení nedošlo u nich ke snížení dluhu samotného a jejich nemovitost byla prodána pod cenou v dražbě.

Splátkovým kalendářem doporučujeme umořovat pouze nízké dlužné částky. Pokud dlužíte vyšší částky a vlastníte nemovitost, splátkový kalendář vás nezachrání před dražbou nemovitosti. Doporučujeme zvolit jiný způsob vyplacení exekuce. Obraťte se na nás, pomůžeme vám situaci vyřešit

Registry dlužníků Solus, BRKI, NRKI

Je proti vám vedeno exekuční řízení? Nestihli jste včas zaplatit splátku za leasing auta? Máte problém se včasným zaplacením účtů za elektřinu, plyn nebo telefon? Máte přečerpaný kontokorent v bance? Pak je téměř jisté, že figurujete v některém registru dlužníků, a to včetně manžela nebo manželky. V registru dlužníků budete vedeni ještě 4 roky po zaplacení dluhu a žádná banka vám neposkytne úvěr.

Pokud jdete žádat o hypotéku či spotřebitelský úvěr, počítejte s tím, že si vás poskytovatel půjčky nebo hypotéky nejprve pořádně prověří. Využije k tomu některý z registrů dlužníků, které existují na českém finančním trhu. I když je podobných registrů hned celá řada, relevantní jsou pouze tři. Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a registr zájmového sdružení právnických osob Solus.

Pozitivní registr

Samotný fakt, že v některém z těchto registrů figurujete, ještě nemusí znamenat nic špatného. Primárně totiž nejde o „seznamy notorických neplatičů“, ale o komplexní informace o platební morálce a bonitě klientů bank, leasingových a splátkových společností a dalších institucí. Pokud jste v registrech vedeni jako osoba, která své půjčky pravidelně a včas splácí, nebude to pro vás znamenat nic špatného. V takovém případě mluvíme o tzv. pozitivním registru. Takový člověk, který svoje závazky pravidelně splácí, je pro finanční instituce důvěryhodným partnerem a může snadněji získat přístup k dalším úvěrům. Pozitivní registr však také chrání klienta před předlužením. Na základě informací o stávajících půjčkách, které registr obsahuje, může finanční instituce lépe vyhodnotit, zda se žadatel o úvěr již nedostal na hranu svých možností. V takovém případě je pro všechny lepší, když si člověk půjčku nevezme, než aby později neměl finance na její splácení.

Negativní registr

Mnohem horší varianta je, když se do registrů dostanete kvůli tomu, že své závazky nesplácíte nebo je splácíte se zpožděním. Pak totiž vaše jméno figuruje v negativním registru, což vám může výrazně zkomplikovat možnost získat další půjčku, hypotéku nebo úvěr. V případě sdružení Solus se navíc do registru nemusíte dostat jen kvůli nesplaceným pohledávkám vůči bankovním institucím, ale také za nezaplacené účty u mobilních operátorů, dalších poskytovatelů telekomunikačních služeb a dodavatelů elektřiny a plynu. K vymazání nelichotivého údaje navíc nedochází ve chvíli, kdy pohledávku po splatnosti uhradíte, ale mnohem později. Data o každém klientovi jsou v registru vedena po celou dobu trvání obchodního vztahu klienta s bankovní či finanční institucí a následně čtyři roky po ukončení kontraktu. Pokud nedošlo k uzavření smlouvy, jsou informace o žádosti o půjčku uchovány v nebankovním registru (NRKI) po dobu šesti měsíců, v bankovním registru (BRKI) po dobu jednoho roku. Sdružení Solus pak uchovává informace o úhradě dluhu po dobu tří let. V případě, že se jedná o služby telekomunikačního operátora, dochází k automatickému vymazání záznamu po jednom roce od data úhrady dlužné částky po splatnosti.

Nežádejte o půjčku u lichváře za každou cenu!

Systém posuzování žádostí o půjčku je u každé společnosti jiný, takže je těžké přesně určit, jaké následky pro vás může mít zápis v negativním registru. Pokud vás některý z poskytovatelů půjček na základě výpisu z registrů dlužníků odmítne, neměli byste se vydat pro půjčku k méně důvěryhodné společnosti, které budete muset podepsat velmi nevýhodnou úvěrovou smlouvu. Koledujete si tak roztočení dluhové spirály, z níž se cesta ven hledá jen velmi obtížně.

Dluhová spirála

Pokud jste již v situaci, kdy se vyhýbáte jakémukoliv kontaktu s věřitelem nebo s exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. V tomto případě je důležité si uvědomit, že si tímto chováním nepomůžete, ale právě naopak přitížíte, neboť váš dluh zázračně nezmizí, ale bude neustále potichu a razantně narůstat o úroky a penále.

Úplně nejhorší řešení je sjednávat si nové a nové půjčky za účelem zaplacení starších dluhů. Pokud jste se dostali do této fáze, již jste roztočili dluhovou spirálu a vaše dluhy budou razantně narůstat. Pokud nazačnete situaci okamžitě řešit, velmi pravděpodobně se dostanete do fáze, kdy nezvládnete již vytloukat klín klínem, věřitelé se sesypou na vaši nemovitost ze všech stran a zbytečně přijdete o nemovitost za velmi nevýhodných podmínek v dražbě.

Pokud máte v současné době dluhy, které potřebujete umořit, a vlastníte nemovitost nebo družstevní byt, pomůžeme vám danou situaci vyřešit.

Poraďte se nezávazně s naším zkušeným specialistou o reálném řešení vaší finanční situace.

Pomoc při oddlužení nemovitosti:

 • vyplatíme všechny vaše finanční závazky a dluhy až do výše 85 % tržní ceny nemovitosti
 • nenahlížíme do registru dlužníků
 • zastupujeme klienty při jednání s úřady, exekutory a dalšími věřiteli
 • nepožadujeme potvrzení o výši vašeho příjmu
 • jednáme rychle, vyplácíme finanční závazky do 3 dnů od předložení všech požadovaných dokumentů a podpisu kupní smlouvy
 • ke každému případu oddlužení přistupujeme individuálně a hledáme pro každého klienta řešení na míru
 • neplatíte žádné poplatky předem
 • nezávaznou konzultaci a kompletní právní servis poskytujeme ZDARMA

Postup při oddlužení nemovitosti

• Nejprve provedeme analýzu vašich dluhů a stanovíme tržní cenu nemovitosti.

• Dle celkové situace navrhneme nejvhodnější postup oddlužení nemovitosti, který je u každého klienta individuální.

• Po dohodě s vámi najdeme řešení vyplacením vašich finančních závazků a vyřízením refinancování formou úvěru nebo hypotéky na člena rodiny, který nemá záznam v registru dlužníků, nebo prodejem vaší nemovitosti za tržní cenu.

• Na základě plné moci budeme vyjednávat s vašimi věřiteli, převezmeme splátky úvěrů nebo vám poskytneme finanční zálohu do doby prodeje vaší nemovitosti.

• Jednáme rychle, bez vstupních poplatků za posouzení nabídky, navíc zajistíme právní servis zcela zdarma.

Zpětný odkup nemovitosti

Jako jednu z variant řešení nabízíme našim klientům zpětný odkup nemovitosti neboli oddlužení nemovitosti v rodině. To znamená, že nemovitost od vás koupíme, oddlužíme, vyplatíme všechny dluhy a exekuce váznoucí na nemovitosti a zajistíme převod nemovitosti na vybraného člena rodiny, který její zpětný odkup zafinacuje bankovní hypotékou. Tato osoba musí mít pravidelný příjem a nesmí mít záznam v registru dlužníků. Většinou se jedná o rodiče, děti, sourozence apod. S vyřízením hypotečního úvěru v bance vám pomůžeme prostřednictvím hypoteční specialistů, se kterými úzce spolupracujeme. Spolupracujeme se všemi bankami a vybereme pro vás ty nejlepší podmínky pro získání hypotéky. Podmínkou je, aby daný člen vaší rodiny byl pro banku bonitní, mohl prokázat svoje pravidelné příjmy a neměl záznam v registru dlužníků.

Výhody zpětného odkupu nemovitosti:

 • Nemovitost zůstane v majetku vaší rodiny a můžete v ní dále bydlet.

 • Oddlužíme vaši nemovitost a zaplatíme všechny dluhy a exekuce.

 • Zachráníme vám nemovitost před exekutory nebo před prodejem v dražbě.

 • Pomůžeme zajistit financování nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru pro vybraného člena vaší rodiny.

Pokud jste se dostali do finančních problémů a uvažujete o oddlužení nemovitosti a jejím zpětném odkupu v rámci vaší rodiny, zavolejte a domluvte si nezávaznou konzultaci s naším zkušeným specialistou. Najdeme pro vás nejvýhodnější řešení na míru vaší situaci.

DLUŽNICKÉ PRÁVO

Závazek

V širším smyslu je závazek definován jako jeden z významných druhů občanskoprávních poměrů. § 1721 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) k tomu říká: „Ze závazků má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit“

Dále pak § 1723 OZ uvádí: „Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá“.

Závazek může být povahy peněžité (tj. povinnost dlužníka zaplatit věřiteli dlužnou částku) nebo nepeněžité (např. závazek vyklidit nemovitost, vykonat určité práce). V případě, že dlužník ve lhůtě splatnosti závazku neuspokojí právo věřitele (tj. např. nezaplatí peněžitý dluh), může se věřitel domáhat svých nároků i soudní cestou. Věřitel si však musí dát pozor na promlčecí lhůty, které jsou upraveny v § 609 a následující OZ. Promlčení je právní následek toho, že marně uplynula lhůta na uplatnění subjektivního práva věřitele vymáhat svůj nárok na dlužníkovi, a to zpravidla před soudy. V konečném důsledku to tedy znamená, že po uplynutí promlčecí lhůty může dlužník odmítnout věřiteli splnit svůj dluh a pokud by věřitel podal žalobu k soudu a dlužník by namítl promlčení, soud by žalobu zamítl. V občanském právu podléhají promlčení veškerá majetková práva s výjimkou těch práv, které stanoví zákon (např. právo na výživné). Promlčecí lhůta (pro podání žaloby) činí 3 roky. Strany si však mohou ujednat i jinou délku promlčecí lhůty - nejméně však 1 rok a nejvíce 15 let. Promlčecí lhůta u práva vymahatelného u orgánů veřejné moci (tj. u soudu) začne běžet od chvíle, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé – zpravidla od splatnosti pohledávky.

Pokud soud věřiteli v řízení právo přizná, tj. shledá nárok věřitele oprávněným, dlužníkovi přikáže dluh splnit a to buď: rozsudkem, platebním rozkazem či směnečným platebním rozkazem. Platební rozkaz vydá soud v případě, že věřitel uplatňuje právo na peněžité plnění a toto právo jednoznačně vyplývá ze skutečností uvedených věřitelem. Pokud dlužník podá proti platebnímu rozkazu odpor, soud platební rozkaz zruší, nařídí jednání a v konečné fázi pak vydá rozsudek. Rozsudkem dále soud rozhoduje v případech, kdy skutečnosti uvedené v návrhu na vydání platebního rozkazu nejsou dostatečné a je potřeba dalšího dokazování a dále pak v případech, kdy se nejedná o peněžité plnění. Směnečný platební rozkaz je pak speciální typ soudního rozhodnutí, který soud vydá v případě, že tak navrhl věřitel a zároveň k tomu předložil originál směnky. Opravným prostředkem proti rozsudku je odvolání, opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je odpor a opravným prostředkem proti směnečnému platebnímu rozkazu jsou námitky. Lhůta pro podání opravného prostředku činí ve všech třech případech 15 dnů. Nepodá-li dlužník opravný prostředek, rozhodnutí nabývá právní moci. Rozdílem mezi těmito typy soudních rozhodnutí je lhůta k plnění. Zatímco u platebního rozkazu a směnečného platebního rozkazu je dlužník povinen plnit do 15 dnů od ode dne doručení rozhodnutí, u rozsudku pak do 3 dnů od právní moci rozsudku. Pokud dlužník ve stanovené lhůtě k plnění dobrovolně nesplní stanovenou povinnost, stává se rozhodnutí soudu vykonatelné a věřitel má možnost podat návrh na soudní výkon rozhodnutí, anebo návrh na zahájení exekuce. V obou případech musí věřitel - oprávněný k návrhu připojit i vykonatelný titul (tj. rozhodnutí soudu, které je veřejnou listinou). Je důležité vědět, že z judikatury vyplývá, že při výkonu rozhodnutí soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost vykonávaného rozhodnutí nebo jiného titulu, obsahem tohoto rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, je soud vázán a je povinen z něj vycházet (judikát NS č. R 4/2000, sp.zn. 21 Cdo 2020/98). Pozor ale, že návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí může věřitel podat až ve chvíli, kdy exekuční titul / titul pro výkon rozhodnutí je pravomocný a vykonatelný (na rozhodnutí soudu je nutno nechat si vyznačit doložku právní moci a vykonatelnosti). U soudního výkonu rozhodnutí provádí vymáhání samotný soud. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma způsoby je však v tom, že u soudního vymáhání označuje postižitelný majetek povinného sám oprávněný, zatímco u exekuce majetek aktivně dohledává exekutorský úřad (pověřený exekutor), který má k tomu širší zjišťovací prostředky než sám věřitel. Věřitelům lze tedy obecně doporučit, aby své pohledávky přiznané pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím vymáhaly prostřednictvím osoby soudního exekutora, jehož si mohou libovolně zvolit. Promlčecí lhůta k exekučnímu uplatnění pohledávky činí 10 let ode dne, kdy mělo být podle vykonatelného titulu plněno.

Dle § 258 OZ lze výkon rozhodnutí (exekuci) ukládajícího zaplacení peněžité částky provést:

• srážkami ze mzdy,

• přikázáním pohledávky,

• správou nemovité věci,

• prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,

• postižením závodu

• zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem.

Pokud si to strany ujednají, může věřitel svou pohledávku (právo na plnění) zajistit zástavním právem na nemovitosti dlužníka. V takovém případě může soud nařídit výkon rozhodnutí prodejem předmětné zástavy.

Všechny tyto kroky jsou upraveny v § 251 a následující zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“).

Exekuce (exekuční řízení)

Exekuce se řídí především zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Je to tzv. vykonávací řízení neboli nucený výkon exekučního titulu. Za exekuční titul se v českém právu označuje:

• vykonatelné rozhodnutí soudu,

• vykonatelný rozhodčí nález,

• notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,

• vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy,

• nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (řízení, z nichž vzešel exekuční titul, lze obecně nazývat jako „nalézací řízení“).

Exekuce se zahajuje exekučním návrhem, který oprávněný (ten, kterému bylo přiznáno právo - věřitel) podává v případě, že povinný (ten, který měl plnit – dlužník) nesplnil dobrovolně povinnost vyplývající mu z výše uvedených nalézacích řízeních. Mezi nalézacím a vykonávacím řízením však neexistuje bezprostřední návaznost, neboť exekuce je samostatný druh civilního procesu se specifickými procesními zásadami a instituty, v jehož průběhu navíc vznikají nové hmotněprávní vztahy. Exekuční řízení nelze zahájit bez návrhu oprávněného.

Průběh exekuce

Oprávněný podá návrh na exekuci společně s exekučním titulem exekutorovi, kterého si libovolně zvolil. Ten nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu požádá exekuční soud o vydání pověření a nařízení exekuce. Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky pro vydání pověření (jak je uvedeno v § 43a exekuční řádu), učiní tak soud do 15 dnů od doručení žádosti. Soudní exekutor pak do 15 dnů doručí povinnému sdělení o zahájené exekuci společně s exekučními příkazy, které postihují jeho majetek s tím, že povinný nesmí od této doby žádným způsobem disponovat se svým majetkem (tzn. prodat/darovat všechny své věci, vybrat peníze z účtu apod.). Zároveň ho vyrozumí, jakým způsobem bude postupovat v případě, že dluh v přiměřené době neuhradí. V průběhu exekučního řízení si může vykonavatel exekutorského úřadu dokonce zajistit přístup do bytu, místa podnikání či provozovny povinného a provést zde soupis věcí povinného, a to i bez přítomnosti povinného.

Účastníkem exekučního řízení je kromě oprávněného a povinného také manžel povinného, je-li exekucí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů (dále také „SJM“). Při postihu majetku v SJM musí však exekutor nejprve nahlédnout do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a zjistit, zda v něm není evidovaná smlouva o manželském majetkovém režimu či rozhodnutí soudu o zrušení/ obnovení / zúžení SJM.

Exekuci je pak možné vést několika způsoby. V případě, že dlužník vlastní nějaký nemovitý majetek a vymáhaná povinnost nemá nepoměrně nižší hodnotu než daná nemovitost/i, exekutor může dle §59 odst. 1 písm. c) exekučního řádu příslušnou nemovitost prodat. Nejprve je však na předmětné nemovitosti vyznačena poznámka - plomba, která znemožňuje povinnému s nemovitostí nakládat.

Nejčastějším způsobem prodeje je pak veřejná dražba.

Jaké jsou náklady na exekuci

S exekučním řízením souvisí vznik vysokých nákladů, které se dělí na náklady exekutora a náklady oprávněného tedy věřitele. Uvedené náklady je povinen uhradit povinný tedy dlužník. Každý dlužník by si měl uvědomit, že včasným uhrazením exekuce výrazně ušetří za zbytečné náklady exekučního řízení.

Náklady exekutora se skládají z 

 • odměny exekutora
 • náhrad hotových výdajů v paušální částce 3.500 Kč; jsou-li však výdaje exekutora vyšší, pak mu náleží náhrada hotových výdajů v plné výši
 • náhrad za ztrátu času; pokud exekutor vykonává svoji činnost v místě, jenž není sídlem jeho úřadu, náleží mu náhrada za promeškaný čas na cestu do daného místa a zpět
 • náhrad za doručení písemností
 • daně z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem DPH

Odměna exekutora vždy činí nejméně 3.000,-Kč a počítá se následovně:

 • 15% do částky 3.000.000 jejího základu
 • 10% z přebývající částky 3.000.000 až do částky 40.000.000 jejího základu
 • 5% z přebývající částky 40.000.000 až do částky 50.000.000 jejího základu
 • 1% z přebývající částky 50.000.000 až do částky 250.000.000 jejího základu

Vedle vlastních nákladů exekuce je dlužníkovi stanovena i povinnost nahradit náklady oprávněného, tj. náklady, které oprávněný účelně vynaložil na vymáhání nároku, který mu byl přiznán exekučním titulem, např. náklady na jeho právní zastoupení.

Proto neodkládejte řešení vašich dluhů na neurčito. Hrozí vám ztráta nemovitosti a veškerého majetku za extrémně nevýhodných podmínek!