Zpětný odkup nemovitosti

Zpětný odkup nemovitosti jako varianta řešení po oddlužení nemovitosti.

Zpětný odkup nemovitosti

Jako jednu z variant řešení nabízíme našim klientům zpětný odkup nemovitosti neboli oddlužení nemovitosti v rodině. To znamená, že zadluženou nemovitost od vás koupíme, oddlužíme, vyplatíme všechny dluhy a exekuce váznoucí na nemovitosti a zajistíme převod nemovitosti na vybraného člena vaší rodiny, který její zpětný odkup zafinacuje bankovní hypotékou. Tato osoba musí mít pravidelný příjem a nesmí mít záznam v registru dlužníků. Většinou se jedná o rodiče, děti, sourozence apod. S vyřízením hypotečního úvěru v bance vám pomůžeme prostřednictvím hypoteční specialistů, se kterými úzce spolupracujeme. Spolupracujeme se všemi bankami a vybereme pro vás ty nejlepší podmínky pro získání hypotéky. Podmínkou je, aby daný člen vaší rodiny byl pro banku bonitní, mohl prokázat svoje pravidelné příjmy a neměl záznam v registru dlužníků.

Výhody zpětného odkupu nemovitosti:

  • Nemovitost zůstane v majetku vaší rodiny a můžete v ní dále bydlet.

  • Oddlužíme vaši nemovitost a zaplatíme všechny dluhy a exekuce.

  • Převodem nemovitosti na jinou osobu ji ochráníte před exekutory nebo před prodejem v dražbě a nebude vám již hrozit její ztráta způsobená vašimi vlastními dluhy.

Pomůžeme zajistit financování nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru pro vybraného člena vaší rodiny.

Zpětný odkup nemovitosti prostřednictvím bankovní hypotéky je jednoznačně bezpečnější způsob záchrany nemovitosti než zpětný leasing nemovitosti, který někteří klienti poptávají, ale neuvědomují si plně jeho úskalí a nevýhody.

V čem se liší zpětný leasing a zpětný odkup nemovitosti

Zpětný odkup nemovitosti dává dlužníkovi podstatně více práv a jistoty než zpětný leasing. Nemovitost zůstává ve vlastnictví člena rodiny a financování nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru je zajištěno zástavním právem banky.

Zpětný leasing nemovitosti se liší tím, že vaše nemovitost není jištěna zástavním právem, ale je přímo odkoupena nebankovní společností nebo soukromou osobou. To znamená, že dům či byt nezůstává ve vašem vlastnictví nebo ve vlastnictví vaší rodiny, nýbrž se stane vlastnictvím vašeho věřitele. Dlužník obdrží nájemní smlouvu a ve svém domě nebo bytě bydlí dál a umořuje dluh pravidelnými splátkami. Pokud se mu podaří celý dluh splatit, což se v praxi stane málokdy, je nemovitost převedena zpět do jeho vlastnictví. Zpětný leasing nemovitostí našim klientům nedoporučujeme, protože jim ve srovnání se zástavním právem neposkytuje žádnou právem definovanou jistotu, že se jim nemovitost vrátí, i když budou splátky řádně hradit.

Výhody zpětného leasingu spočívají v tom, že v nemovitosti můžete dále bydlet, protože obdržíte nájemní smlouvu a nebude vám bezprostředně hrozit prodej nemovitosti v dražbě. Budete bydlet v nemovitosti, která již není ve vašem vlastnictví a na kterou již nemůžou dolehnout vaše vlastní exekuční řízení. Jedná se o jeden ze způsobů ochrany vašeho nemovitého majetku před věřiteli a exekutory.

Nevýhody zpětného leasingu:

  • Ve smlouvách s nebankovními společnostmi nebo soukromými investory bývají zpravidla zahrnuty velmi přísné sankce za opožděné splátky nájemného. Pokud se dostanete do finančních potíží a opozdíte se se splátkami nájemného, riskujete, že ztratíte právo získat nemovitost zpět do vlastnictví a budete donuceni nemovitost opustit. A na to většina věřitelů čeká.

  • Právo na vaší nemovitost v podstatě nemáte nikde zakotveno. Vlastnictví pouhého nájemního práva na vaší bývalou nemovitost není právem na její získání zpět. Ani smlouva o předkupním právu vám nedává žádnou jistotu na získání nemovitosti, ale pouze říká, že současný majitel se zavazuje ji přednostně nabídnout vám. Ovšem za jakých podmínek, to už většinou není přesně stanoveno.

  • Největším nebezpečím zpětného leasingu je samotný fakt, že převedete svoji nemovitosti na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pokud není taková firma či osoba v dobré finanční kondici, může se stát, že na vaší bývalou nemovitost dolehnou dluhy současného vlastníka a vaše nemovitost se může se stát předmětem prodeje v rámci exekučního nebo insolvenčního řízení. Současný majitel může také dát nemovitost do zástavy bance nebo jinému subjektu a půjčit si na ní peníze. Vy mu v tom nemůžete nijak zabránit. Pokud nebude úvěr splácet, přijdete stejně o svoji nemovitost, i když vy jste nemovitost řádně spláceli. Ze zkušeností našich klientů víme, že k těmto jevům v praxi občas dochází.

Pokud jste se dostali do finančních problémů a uvažujete o oddlužení nemovitosti a jejím zpětném odkupu v rámci vaší rodiny, zavolejte a domluvte si nezávaznou konzultaci s naším zkušeným specialistou. Najdeme pro vás nejvýhodnější řešení na míru vaší situaci.