Zpětný leasing

Zpětný leasing nemovitostí jako alternativní způsob financování nemovitostí.

Leasing

Leasing je pronájem movité nebo nemovité věci za úplatu ve formě pravidelných splátek. Existují dva základní druhy leasingu, a to operativní a finanční. Liší se především ve způsobu úpravy vlastnických práv po ukončení leasingu.

Operativní leasing je nasmlouvaný tak, že po ukončení leasingu zůstává předmět ve vlastnictví leasingové společnosti. Doba trvání takového leasingu bývá kratší než doba životnosti a doba odepisování v účetnictví.

Finanční leasing obsahuje předkupní právo na věc, které se leasing týká. Obvyklým znakem finančního leasingu je, že kupní cena předmětu leasingu je v okamžiku převodu vlastnického práva k předmětu finančního leasingu podstatně nižší než jeho tržní cena.

Speciálním druhem je zpětný leasing. Je určený k tomu, aby klient mohl získat na svůj standardně používaný majetek potřebnou hotovost. Majetku se však nezbavuje, používá jej dál a postupně jej na splátky získává zpět. Prakticky se jedná o rychlou půjčku neboli úvěr.

Jak to funguje? Nabídnete firmě nebo soukromé osobě svůj majetek, jako například automobil nebo nemovitost. Ta ho od vás koupí a zároveň vám ho pronajme. Od té chvíli vám majetek sice nepatří, ale vy si ho postupně kupujete zpět po jednotlivých splátkách jako u běžného leasingu.

Zpětný leasing nemovitosti

Zpětný leasing nemovitosti zpravidla využívají klienti, kteří potřebují překlenout finanční potíže, potřebují získat rychle peněžní hotovost, potřebují umořit více půjček, potřebují oddlužit nemovitost nebo vyplatit exekuce. Tito klienti bohužel nemají šanci dostat úvěr nebo půjčku od žádné bankovní instituce, protože mají negativní záznam v bankovním registru dlužníků. Jedním z možných řešení jak se vyhnout exekucím, dražbě nemovitosti a následnému vystěhování je zpětný leasing nemovitosti.

Zpětný leasing nemovitosti je alternativní způsob financování nemovitostí, kdy se nemovitost převede do majetku investora, kterému klient platí pravidelné měsíční splátky a po splacení nemovitosti je nemovitost převedena zpět na svého původního majitele.

Zpětný leasing nemovitosti se liší od hypotéky tím, že vaše nemovitost není jištěna zástavním právem, ale je přímo odkoupena nebankovní společností. To znamená, že dům či byt nezůstává ve vašem vlastnictví, nýbrž se stane vlastnictvím vašeho věřitele. Dlužník obdrží nájemní smlouvu a ve svém domě nebo bytě bydlí dál a umořuje dluh pravidelnými splátkami. Pokud se mu podaří celý dluh splatit, je nemovitost převedena zpět do jeho vlastnictví.

Výhody zpětného leasingu:

  • V nemovitosti můžete dále bydlet, protože obdržíte nájemní smlouvu, která trvá až do konce doby splácení.

  • Nebude vám bezprostředně hrozit prodej nemovitosti v dražbě. Budete bydlet v nemovitosti, která není ve vašem vlastnictví a na kterou již nemůžou dolehnout vaše vlastní exekuční řízení. Pokud tedy chcete ochránit svůj majetek za každou cenu, tak toto je možné řešení. Dokud je nemovitost ve vlastnictví cizího subjektu, tak vám zkrátka nehrozí její ztráta způsobená vašimi vlastními dluhy a váš domov bude relativně v bezpečí. Jedná se o jeden ze způsobů ochrany vašeho nemovitého majetku před věřiteli a exekutory.

  • Nebankovní společnosti neprověřují registry dlužníků a nevyžadují potvrzení o výši příjmů ani věk žadatele.

Nevýhody zpětného leasingu:

  • Ve smlouvách s nebankovními společnostmi bývají zpravidla zahrnuty přísné sankce za opožděné splátky nájemného. Pokud se dostanete do finančních potíží a opozdíte se se splátkami nájemného, riskujete, že ztratíte právo získat nemovitost zpět do vlastnictví a budete donuceni nemovitost opustit.

  • Právo na vaší nemovitost v podstatě nemáte nikde zakotveno. Vlastnictví pouhého nájemního práva na vaší bývalou nemovitost není právem na její získání zpět. Ani smlouva o věcném břemeni předkupního práva vám nedává žádnou jistotu na získání nemovitosti, ale pouze říká, že současný majitel se zavazuje ji přednostně nabídnout vám. Ovšem za jakých podmínek, to už většinou není přesně stanoveno.

  • Největším nebezpečím zpětného leasingu je samotný fakt, že převedete svoji nemovitosti na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pokud není taková firma či osoba v dobré finanční kondici, může se stát, že na vaší bývalou nemovitost dolehnou dluhy současného vlastníka a vaše nemovitost se může se stát předmětem prodeje v rámci exekučního nebo insolvenčního řízení. Současný majitel může také dát nemovitost do zástavy bance nebo jinému subjektu a půjčit si na ní peníze. Vy mu v tom nemůžete nijak zabránit. Pokud nebude úvěr splácet, přijdete stejně o svoji nemovitost, i když vy jste nemovitost řádně spláceli. Ze zkušeností našich klientů víme, že k těmto jevům v praxi občas dochází.

Oddlužení v rodině

Jednoznačně bezpečnější způsob financování nemovitosti je úvěr se zajištěním zástavním právem, který dává dlužníkovi podstatně více práv a jistoty. Zpětný leasing nemovitostí našim klientům nedoporučujeme, protože jim ve srovnání se zástavním právem neposkytuje žádnou právem definovanou jistotu, že se jim nemovitost vrátí, i když budou splátky řádně hradit.

Jako řešení našim klientům nabízíme tzv. oddlužení nemovitosti v rodině. To znamená, že nemovitost oddlužíme, vyplatíme všechny dluhy a exekuce váznoucí na nemovitosti a zajistíme převod nemovitosti na vybraného člena jeho rodiny, který nemá záznam v registru dlužníků a je vhodným adeptem na získání bankovní hypotéky. Většinou se jedná o rodiče, děti, sourozence apod. S vyřízením hypotečního úvěru v bance vám pomůžeme prostřednictvím hypoteční specialistů, se kterými úzce spolupracujeme. Spolupracujeme se všemi bankami a vybereme pro vás ty nejlepší podmínky pro získání hypotéky. Banka zajistí svůj úvěr prostřednictvím zástavního práva, což je pro vás jednoznačně bezpečnější a výhodnější způsob financování než zpětný leasing, protože nedochází k převodu vlastnického práva na věřitele. Podmínkou je, aby vybraný člen vaší rodiny byl bonitní, mohl prokázat svoje příjmy a neměl záznam v registru dlužníků.

Výhody oddlužení v rodině:

  • Oddlužíme vaši nemovitost a zaplatíme všechny dluhy a exekuce.

  • Zajistíme financování nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru.

  • Nemovitost zůstane v majetku vaší rodiny, nemusíte ji převádět na cizí osobu.

Pokud jste se dostali do finančních problémů a uvažujete o finančním leasingu nemovitosti, zavolejte nám. Najdeme pro vás nejvýhodnější řešení na míru vaší situaci.